20 apr 2016 21:00

20 apr 2016 21:00

Stort intresse för Leader

SÖTÅSEN: Upptakt för landsbygdsutveckling

Till upptaktsmötet i Skara kom ett 30-tal. I Töreboda dök dubbelt så många intresserade upp när Leader nordvästra Skaraborg bjöd in.

Ny programperiod. Ny organisation. Det har tagit tid att förbereda den nybildade föreningens strategi men nu är man redo att dra i gång och intresset i norra Skaraborg är stort.

55 personer hade anmält sig till mötet på onsdagskvällen men det kom fler. Verksamhetsledare Lovisa Johannson Hollsten och verksamhetsutvecklare Emma Häggberg fanns på plats på Sötåsen för att informera och inspirera.

”Så ett frö”

Framförallt lägger Leader nordvästra Skaraborg krut på turismutveckling, affärsutveckling utifrån lokala naturresurser och kreativitet och innovationskraft.

– Vi vill så ett frö till idéer. Och det känns jättekul att komma ut, att lämna skrivbordet. Det är nu arbetet börjar, sa Lovisa Johannson Hollsten.

Föreningen har sitt säte på SLU:s område i Skara. Budgeten som Jordbruksverket har beviljat ligger på 58, 5 miljoner kronor och är den största i Sverige för programperioden 2014–2020.

Retrovåning

– Vi hoppas att ni inte ska avskräckas av byråkratin för det är där vi kommer in i bilden för att stötta, sa Lovisa Johannson Hollsten.

På mötet deltog såväl nya som tidigare aktörer från Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborgs kommuner. Ett av målen i nordvästra Skaraborg är fler utvecklade besöksdestinationer och unika besöksmål med hög kvalitet. Som exempel på en sådan satsning förra perioden togs retrolägenheten i Nossebro.

EU-fonder

Många av mötesdeltagarna har redan planer medan andra inte har någon färdig idé än. Pengarna som kan sökas kommer till stor del från EU-fonder men även kommunerna har bidragit, en tredjedel av budgeten kommer därifrån.

Leadermetoden bygger på att människorna som bor och verkar i ett område själva driver och påverkar utvecklingen. Detta sker genom samarbete och lokala initiativ utifrån förutsättningar i bygden.

Föreningar, företag och organisationer kan söka projektstöd, inte privatpersoner. En vägledning i hur det går till gavs också under onsdagskvällen.

Ny programperiod. Ny organisation. Det har tagit tid att förbereda den nybildade föreningens strategi men nu är man redo att dra i gång och intresset i norra Skaraborg är stort.

55 personer hade anmält sig till mötet på onsdagskvällen men det kom fler. Verksamhetsledare Lovisa Johannson Hollsten och verksamhetsutvecklare Emma Häggberg fanns på plats på Sötåsen för att informera och inspirera.

”Så ett frö”

Framförallt lägger Leader nordvästra Skaraborg krut på turismutveckling, affärsutveckling utifrån lokala naturresurser och kreativitet och innovationskraft.

– Vi vill så ett frö till idéer. Och det känns jättekul att komma ut, att lämna skrivbordet. Det är nu arbetet börjar, sa Lovisa Johannson Hollsten.

Föreningen har sitt säte på SLU:s område i Skara. Budgeten som Jordbruksverket har beviljat ligger på 58, 5 miljoner kronor och är den största i Sverige för programperioden 2014–2020.

Retrovåning

– Vi hoppas att ni inte ska avskräckas av byråkratin för det är där vi kommer in i bilden för att stötta, sa Lovisa Johannson Hollsten.

På mötet deltog såväl nya som tidigare aktörer från Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborgs kommuner. Ett av målen i nordvästra Skaraborg är fler utvecklade besöksdestinationer och unika besöksmål med hög kvalitet. Som exempel på en sådan satsning förra perioden togs retrolägenheten i Nossebro.

EU-fonder

Många av mötesdeltagarna har redan planer medan andra inte har någon färdig idé än. Pengarna som kan sökas kommer till stor del från EU-fonder men även kommunerna har bidragit, en tredjedel av budgeten kommer därifrån.

Leadermetoden bygger på att människorna som bor och verkar i ett område själva driver och påverkar utvecklingen. Detta sker genom samarbete och lokala initiativ utifrån förutsättningar i bygden.

Föreningar, företag och organisationer kan söka projektstöd, inte privatpersoner. En vägledning i hur det går till gavs också under onsdagskvällen.

  • Jenny Allvin