13 apr 2016 12:16

13 apr 2016 12:16

Provmiss Lex Maria-anmäls

TÖREBODA

En patient som sökte för en urinvägsinfektion på vårdcentralen i Töreboda fick ta blodprov som visade på förhöjt PSA, vilket är en varningssignal för prostatacancer.

Provsvaret föranledde dock ingen åtgärd.

När patienten två år senare var i kontakt med vården i ett annat sammanhang upptäcktes provsvaret. Kontrollprovtagning visade oförändrat kraftig förhöjt värde . Patienten utreds nu för misstänkt prostatacancer och den första provmissen Lex Maria-anmäls.

Provsvaret föranledde dock ingen åtgärd.

När patienten två år senare var i kontakt med vården i ett annat sammanhang upptäcktes provsvaret. Kontrollprovtagning visade oförändrat kraftig förhöjt värde . Patienten utreds nu för misstänkt prostatacancer och den första provmissen Lex Maria-anmäls.