11 apr 2016 20:00

11 apr 2016 20:00

Nystartsjobb en skjuts för Törebodafärja

TÖREBODA: Politiker överens om nya öppettider

Efter flera turer med S-motionen om ökade öppettider för färjan Lina har politikerna nu enats om en satsning. Verksamheten har nämligen fått mindre kostnader tack vare att färjan drivs via nystartsjobb.

Lars-Åke Bergman och Anne-Charlotte Karlsson (S) föreslog en rejäl satsning på Linas öppettider. Det skulle enligt motionens beredning leda till cirka 300 000 kronor mer i personalkostnader.

I fullmäktige yrkade Bergman på återremiss, något som han också fick igenom.

– Motionen var inte helt beredd. Det fanns saker som inte hade kommit upp till ytan, säger han.

Upprustning

Oppositionsrådet syftar på arbetsförmedlingens nystartsjobb.

– I fjol sparade kommunen pengar genom att de som drog färjan hade nystartsjobb. Jag fick veta att det blir likadant i år och räknade på det. Mitt förslag i kommunstyrelsen var tre timmar mer på vardagar och lördagar vilket vi har kostnadstäckning för. Därtill vill vi att färjeläget rustas upp och tillgänglighetsanpassas, säger Bergman som fick igenom yrkandet.

Kvällsturer

Han framhåller att han fortfarande är ”oerhört besviken” på ärendets beredning.

– Efter kommunstyrelsen ska det upp i fullmäktige igen. Jag hoppas innerligt att mitt yrkande går igenom även där.

I fjol var färjan Lina i trafik från 4 maj till 27 september. Färjan var öppen vardagar 05:00–19:00, lördagar 09:00–14:00 samt under juli månad söndagar 11.00–15.00.

– Det är väl troligt att utökningen med tre timmar blir på kvällar respektive eftermiddagar, säger Lars-Åke Bergman.

Lars-Åke Bergman och Anne-Charlotte Karlsson (S) föreslog en rejäl satsning på Linas öppettider. Det skulle enligt motionens beredning leda till cirka 300 000 kronor mer i personalkostnader.

I fullmäktige yrkade Bergman på återremiss, något som han också fick igenom.

– Motionen var inte helt beredd. Det fanns saker som inte hade kommit upp till ytan, säger han.

Upprustning

Oppositionsrådet syftar på arbetsförmedlingens nystartsjobb.

– I fjol sparade kommunen pengar genom att de som drog färjan hade nystartsjobb. Jag fick veta att det blir likadant i år och räknade på det. Mitt förslag i kommunstyrelsen var tre timmar mer på vardagar och lördagar vilket vi har kostnadstäckning för. Därtill vill vi att färjeläget rustas upp och tillgänglighetsanpassas, säger Bergman som fick igenom yrkandet.

Kvällsturer

Han framhåller att han fortfarande är ”oerhört besviken” på ärendets beredning.

– Efter kommunstyrelsen ska det upp i fullmäktige igen. Jag hoppas innerligt att mitt yrkande går igenom även där.

I fjol var färjan Lina i trafik från 4 maj till 27 september. Färjan var öppen vardagar 05:00–19:00, lördagar 09:00–14:00 samt under juli månad söndagar 11.00–15.00.

– Det är väl troligt att utökningen med tre timmar blir på kvällar respektive eftermiddagar, säger Lars-Åke Bergman.

  • Jenny Allvin