24 mar 2016 06:00

24 mar 2016 06:00

Köper mark för bostadsbygge

TÖREBODA: Köpekontrakt framtaget för Tjädern

Kommunen köper mark – för bostadsbyggandet. Beslutet tas slutgiltigt i fullmäktige.

Kommunen vill köpa fastigheten Töreboda Tjädern 12 vid Sötåsenvägen i närheten av Hermanders öster om kanalen. Ett förslag till köpekontrakt finns framtaget och summan det rör sig om är 75 000 kronor.

Töreboda kommun äger redan en anslutande fastighet. För att kunna utnyttja byggrätten på de två fastigheterna är det nödvändigt att de har samma ägare.

Bostadsbehovet i Töreboda är stort och genom detta förvärv menar utvecklingsenheten att möjligheten att bygga skapas för kommunen eller annan intressent.

Det man tänker sig på just denna fastighet är mindre bostäder som passar bland annat som ungdomars första boende eller studentbostäder.

Kommunstyrelsen beslutade den 7 januari om ett uppdrag för kommunledningskontoret att undersöka hur man så snart som möjligt löser bostadsbehovet på kort och på lång sikt samt lämna förslag till finansiering av förslagen. Kommunstyrelsen beslutade vidare att delegera till utvecklingsutskottet om godkännande av bostäder för flyktingverksamhet.

Nu finns bland annat ett underlag till byggnation av nya bostäder på Tjädern 12 för så kallade moduler i form av smålägenheter med egen ytterdörr.

Kommunen vill köpa fastigheten Töreboda Tjädern 12 vid Sötåsenvägen i närheten av Hermanders öster om kanalen. Ett förslag till köpekontrakt finns framtaget och summan det rör sig om är 75 000 kronor.

Töreboda kommun äger redan en anslutande fastighet. För att kunna utnyttja byggrätten på de två fastigheterna är det nödvändigt att de har samma ägare.

Bostadsbehovet i Töreboda är stort och genom detta förvärv menar utvecklingsenheten att möjligheten att bygga skapas för kommunen eller annan intressent.

Det man tänker sig på just denna fastighet är mindre bostäder som passar bland annat som ungdomars första boende eller studentbostäder.

Kommunstyrelsen beslutade den 7 januari om ett uppdrag för kommunledningskontoret att undersöka hur man så snart som möjligt löser bostadsbehovet på kort och på lång sikt samt lämna förslag till finansiering av förslagen. Kommunstyrelsen beslutade vidare att delegera till utvecklingsutskottet om godkännande av bostäder för flyktingverksamhet.

Nu finns bland annat ett underlag till byggnation av nya bostäder på Tjädern 12 för så kallade moduler i form av smålägenheter med egen ytterdörr.

  • Jenny Allvin