23 mar 2016 06:00

23 mar 2016 06:00

Kerstin fick företagarförening att växa

TÖREBODA: Nu har hon tid att odla sin trädgård

Hennes första företag var ett eget trädgårdsland. Hon var tio år då.
Kerstin Söderberg brinner fortfarande för företagande, men efter många år som ordförande i Företagarna, Töreboda, tackar hon för sig.

Kerstin Söderberg är uppvuxen i Jonsboda. Fadern drev ett lantbruk men var också entreprenör och en av de första som transporterade lera till tegelbruket i Töreboda.

Redan som liten var Kerstin intresserad av att starta eget. Genom organisationen 4H odlade hon grönsaker som hon sedan sålde, främst till sin mor.

Och hon valde att fortsätta på den banan – att driva eget. När hon 1999 kom in i styrelsen för Företagarna i Töreboda drev hon en redovisnings- och kontorsbemanningsfirma. Den hade tidigare haft sitt säte i Skövde men så flyttade hon hem verksamheten och det dröjde inte länge förrän valberedningen ringde.

– Till att börja med hade jag hand om ett kontorshotell i Skövde. På den tiden hade inte var och en mobiltelefon; jag blev som en sekreterare. Senare gick jag ut och bemannade olika företags kontor när det behövdes inhopp. Det var spännande och lärorikt. Som att vara avbytare i kontorsmiljö – jag läste på inför uppdragen och lärde mig något nytt varje gång.

”Kvinnliga företagare?”

2005 blev hon ordförande för Företagarnas lokalavdelning.

– Det har varit roligt men också mycket jobb. Jag har fått vara med om att fördubbla medlemsantalet och så har vi fått till den här samlingspunkten som frukostmötena innebär. Till att börja med drog jag ut papper på skrivaren hemma och cyklade runt och delade ut inbjudningar. Nu sköter det sig självt. Över huvud taget är det väldigt lätt att jobba tillsammans, inte bara med tillmötesgående folk i styrelsen utan också med kommunen och politikerna i Töreboda, säger Kerstin.

Hon avtackades vid det senaste årsmötet då hon själv valt att lämna uppdraget. Hon beklagar att det nu saknas någon på ordförandeuppdraget, men gläds åt ett par starka namn som dykt upp som suppleanter.

– Jag tror mycket på Sigge Grünert och Stefan Molander.

Kerstin berättar att hon många gånger har varit ensam kvinna på möten som har med Företagarna att göra. Vid ett tillfälle, ett lunchmöte, blev hon presenterad för en representant för ett större företag. Reaktionen från honom var: ”Jaha, då är det de kvinnliga företagarnas förening?”. När hon förklarade att det är alla företag möttes hon av en ny fråga: ”Det är de små företagen då?”

– Jag tänkte att han får väl lära sig. Han kom inte från Töreboda ska tilläggas.

Framöver blir det plötsligt mycket fritid men Kerstin är engagerad i fler föreningar och så har hon köpt en elcykel bland annat för turer längs kanalen. Hon ska odla också. Detta med trädgårdslandet har hon nämligen inte släppt. Och hon kommer att fortsätta intressera sig för näringslivet i bygden.

– Jag hade gärna velat vara med om offentliggörandet av den hemliga fabriken i Rotkilens företagspark. Där har vi många arbetstillfällen att vänta. Jag ser även fram emot bostadsbyggandet, säger den avgående ordföranden.

Kerstin Söderberg är uppvuxen i Jonsboda. Fadern drev ett lantbruk men var också entreprenör och en av de första som transporterade lera till tegelbruket i Töreboda.

Redan som liten var Kerstin intresserad av att starta eget. Genom organisationen 4H odlade hon grönsaker som hon sedan sålde, främst till sin mor.

Och hon valde att fortsätta på den banan – att driva eget. När hon 1999 kom in i styrelsen för Företagarna i Töreboda drev hon en redovisnings- och kontorsbemanningsfirma. Den hade tidigare haft sitt säte i Skövde men så flyttade hon hem verksamheten och det dröjde inte länge förrän valberedningen ringde.

– Till att börja med hade jag hand om ett kontorshotell i Skövde. På den tiden hade inte var och en mobiltelefon; jag blev som en sekreterare. Senare gick jag ut och bemannade olika företags kontor när det behövdes inhopp. Det var spännande och lärorikt. Som att vara avbytare i kontorsmiljö – jag läste på inför uppdragen och lärde mig något nytt varje gång.

”Kvinnliga företagare?”

2005 blev hon ordförande för Företagarnas lokalavdelning.

– Det har varit roligt men också mycket jobb. Jag har fått vara med om att fördubbla medlemsantalet och så har vi fått till den här samlingspunkten som frukostmötena innebär. Till att börja med drog jag ut papper på skrivaren hemma och cyklade runt och delade ut inbjudningar. Nu sköter det sig självt. Över huvud taget är det väldigt lätt att jobba tillsammans, inte bara med tillmötesgående folk i styrelsen utan också med kommunen och politikerna i Töreboda, säger Kerstin.

Hon avtackades vid det senaste årsmötet då hon själv valt att lämna uppdraget. Hon beklagar att det nu saknas någon på ordförandeuppdraget, men gläds åt ett par starka namn som dykt upp som suppleanter.

– Jag tror mycket på Sigge Grünert och Stefan Molander.

Kerstin berättar att hon många gånger har varit ensam kvinna på möten som har med Företagarna att göra. Vid ett tillfälle, ett lunchmöte, blev hon presenterad för en representant för ett större företag. Reaktionen från honom var: ”Jaha, då är det de kvinnliga företagarnas förening?”. När hon förklarade att det är alla företag möttes hon av en ny fråga: ”Det är de små företagen då?”

– Jag tänkte att han får väl lära sig. Han kom inte från Töreboda ska tilläggas.

Framöver blir det plötsligt mycket fritid men Kerstin är engagerad i fler föreningar och så har hon köpt en elcykel bland annat för turer längs kanalen. Hon ska odla också. Detta med trädgårdslandet har hon nämligen inte släppt. Och hon kommer att fortsätta intressera sig för näringslivet i bygden.

– Jag hade gärna velat vara med om offentliggörandet av den hemliga fabriken i Rotkilens företagspark. Där har vi många arbetstillfällen att vänta. Jag ser även fram emot bostadsbyggandet, säger den avgående ordföranden.

  • Jenny Allvin

Nya styrelsen

Vice ordförande Lasse Hellsten, ledamöterna Magnus Johansson, Stina Henriksson, Anders Larsson, kassör Yvonne Brånfelt och suppleanterna Sigge Grünert och Stefan Molander. Valberedning: Per-Olov Andersson, Jonas Andersson och Regina Wieczorek.