16 mar 2016 17:17

16 mar 2016 17:17

Bidrag till kvällsbarnomsorg

TÖREBODA

Töreboda är en av 188 sökande kommuner som har beviljats bidrag från Skolverket för barnomsorg på obekväm arbetstid. Totalt får kommunerna cirka 79 miljoner kronor. Töreboda får nästan 182 000.

Skolverket har fattat beslut om statsbidrag till kommuner som erbjuder barnomsorg då förskolorna och fritidshemmen normalt inte är öppna. Bidragsbeloppet uppgår i år till 6 066 kronor per genomsnittligt antal barnomsorgsplatser och halvår.

Töreboda kommun hade 15 platser både första och andra halvåret och får totalt 181 980 kronor.

Grannkommunen Mariestad som inte har varit igång så länge får 60 660 kronor för sina tio platser sista halvåret.

Mest i landet, cirka fyra miljoner kronor, får Malmö stad.

Skolverket har fattat beslut om statsbidrag till kommuner som erbjuder barnomsorg då förskolorna och fritidshemmen normalt inte är öppna. Bidragsbeloppet uppgår i år till 6 066 kronor per genomsnittligt antal barnomsorgsplatser och halvår.

Töreboda kommun hade 15 platser både första och andra halvåret och får totalt 181 980 kronor.

Grannkommunen Mariestad som inte har varit igång så länge får 60 660 kronor för sina tio platser sista halvåret.

Mest i landet, cirka fyra miljoner kronor, får Malmö stad.

  • Jenny Allvin