13 mar 2016 16:56

13 mar 2016 16:56

Ekotänk och integration

TÖREBODA

Föreningen Tillsammans för Töreboda bjöd in till barnklädesdag i stationshuset på söndagseftermiddagen. Besökarna strömmade till.

Plastpåsar delades ut och alla fick fylla en kasse per barn med barnkläder helt gratis. Tanken bakom arrangemanget var, förutom att gynna barnfamiljerna, minskad konsumtion och att skapa en mötesplats för integration.

– Det handlar om att människorna i Töreboda ska möta varandra. Vi ger bort kläderna och ordnar med fika, sa Jessica Jonasson i Tillsammans-föreningen.

Förhoppningen är att kunna upprepa initiativet. Arabiska föreningen är positiv till att låna ut sin lokal igen och att hjälpa till vid kommande aktiviteter.

Plastpåsar delades ut och alla fick fylla en kasse per barn med barnkläder helt gratis. Tanken bakom arrangemanget var, förutom att gynna barnfamiljerna, minskad konsumtion och att skapa en mötesplats för integration.

– Det handlar om att människorna i Töreboda ska möta varandra. Vi ger bort kläderna och ordnar med fika, sa Jessica Jonasson i Tillsammans-föreningen.

Förhoppningen är att kunna upprepa initiativet. Arabiska föreningen är positiv till att låna ut sin lokal igen och att hjälpa till vid kommande aktiviteter.