11 mar 2016 16:29

11 mar 2016 16:29

Törebodabo åtalad för bokföringsbrott

TING

En 60-årig Törebodabo har åtalats för tre fall av bokföringsbrott.

Som styrelseledamot i tre olika företag ska han enligt Ekobrottsmyndigheten uppsåtligen, eller av oaktsamhet, ha åsidosatt bokföringsskyldigheten. Brotten ska ha begåtts mellan 2011 och 2014.

Törebodabon har vitsordat att årsredovisningarna inte har upprättats i tid, men bestrider ansvar för brott.

Som styrelseledamot i tre olika företag ska han enligt Ekobrottsmyndigheten uppsåtligen, eller av oaktsamhet, ha åsidosatt bokföringsskyldigheten. Brotten ska ha begåtts mellan 2011 och 2014.

Törebodabon har vitsordat att årsredovisningarna inte har upprättats i tid, men bestrider ansvar för brott.