07 mar 2016 08:47

07 mar 2016 08:47

Stöttar verksamhet i Älgarås

ÄLGARÅS

Röda Korsets folkrätt- och flyktingkrets Skaraborg får 70 000 kronor i bidrag för 2016. Detta för sin verksamhet för asylsökande i Älgarås.

Kravet är en rapport om hur pengarna har använts. Pengarna tas från kommunens bidrag från Migrationsverket för insatser för asylsökande barn.

Av föreningens verksamhetsberättelse framgår att man bedriver en rik verksamhet. I slutet av 2015 fanns runt 150 migranter, varav 67 var barn placerade i Älgarås. Dessutom bor många med uppehållstillstånd kvar i boendet i väntan på kommunplacering.

Kravet är en rapport om hur pengarna har använts. Pengarna tas från kommunens bidrag från Migrationsverket för insatser för asylsökande barn.

Av föreningens verksamhetsberättelse framgår att man bedriver en rik verksamhet. I slutet av 2015 fanns runt 150 migranter, varav 67 var barn placerade i Älgarås. Dessutom bor många med uppehållstillstånd kvar i boendet i väntan på kommunplacering.