07 mar 2016 08:47

07 mar 2016 08:47

Avtalar om fler barn

TÖREBODA

Kommunstyrelsen vill teckna ett nytt avtal med Migrationsverket om mottagandet av ensamkommande flyktingbarn.

Detta för att lättare kunna planera för mottagandet och för att slippa vänta länge på ekonomisk kompensation från staten. Kommunen har i dag avtal om sju sådana asylplatser men har tagit emot betydligt fler.

I februari hade kommunen ansvar för 48 asylsökande barn. Det tänka avtalet ska gälla 30 platser.

 

Detta för att lättare kunna planera för mottagandet och för att slippa vänta länge på ekonomisk kompensation från staten. Kommunen har i dag avtal om sju sådana asylplatser men har tagit emot betydligt fler.

I februari hade kommunen ansvar för 48 asylsökande barn. Det tänka avtalet ska gälla 30 platser.