02 mar 2016 12:00

02 mar 2016 12:00

Med blick för fastigheter

TÖREBODA: Uppmanade till aktivitet i centrum

Med enkla medel kan ett trist centrum leva upp. Mattias Peterson från Fastighetsägarna GFR gav tips vid veckans möte på Prästgården.

Kommunens utvecklingsenhet var medaktör då det på tisdagen ordnades en fastighetsägarträff i Töreboda. Det blev först information om bostadsbehov, arbetsmarknad och pendling lokalt och därefter handlade det om citykärnan. Mattias Peterson från branschorganisationen framhöll vikten av att satsa på handeln och centrum. Han gav tips om hur ett hus kan förvandlas från ett sämsta-läge till ett bästa-läge. Och så gav han råd om hur ett centrum med enkla medel kan utvecklas. Det handlade bland annat om att satsa på gemensam utsmyckning, att använda tomma skyltfönster och inte tapetsera dem med brun papp, att avgränsa områden och att hitta på aktiviteter.

– Dokumentera och fira saker, sa han.

Jennie Häggström från annonssajten Objektvision informerade om samarbetet med Töreboda kommun. Kommunen betalar en avgift på 1 200 kronor i månaden för marknadsföringen av kommunens lokaler och mark och privata aktörers objekt.

En av fastighetsägarna som deltog i träffen var Jan Bäckman, med Syrenens Fastighets AB. Han är en ny aktör i Töreboda, med 22 fastigheter som alla är radhus.

– Jag kom hit för att knyta kontakter med andra fastighetsägare, sa han, nöjd med mötet.

Anders Söderström på Västgötabygdens Fastigheter AB har verkat i Töreboda en längre tid. I dag förfogar företaget över både bostäder och lokaler i åtta fastigheter. Han konstaterade att det aldrig har varit trögt att hyra ut bostäder i Töreboda. Lokalerna får de jobba mer med.

– Bra att kommunen vill framåt, sa han angående initiativet till träffen och avtalet med annonssajten.

Kommunens utvecklingsenhet var medaktör då det på tisdagen ordnades en fastighetsägarträff i Töreboda. Det blev först information om bostadsbehov, arbetsmarknad och pendling lokalt och därefter handlade det om citykärnan. Mattias Peterson från branschorganisationen framhöll vikten av att satsa på handeln och centrum. Han gav tips om hur ett hus kan förvandlas från ett sämsta-läge till ett bästa-läge. Och så gav han råd om hur ett centrum med enkla medel kan utvecklas. Det handlade bland annat om att satsa på gemensam utsmyckning, att använda tomma skyltfönster och inte tapetsera dem med brun papp, att avgränsa områden och att hitta på aktiviteter.

– Dokumentera och fira saker, sa han.

Jennie Häggström från annonssajten Objektvision informerade om samarbetet med Töreboda kommun. Kommunen betalar en avgift på 1 200 kronor i månaden för marknadsföringen av kommunens lokaler och mark och privata aktörers objekt.

En av fastighetsägarna som deltog i träffen var Jan Bäckman, med Syrenens Fastighets AB. Han är en ny aktör i Töreboda, med 22 fastigheter som alla är radhus.

– Jag kom hit för att knyta kontakter med andra fastighetsägare, sa han, nöjd med mötet.

Anders Söderström på Västgötabygdens Fastigheter AB har verkat i Töreboda en längre tid. I dag förfogar företaget över både bostäder och lokaler i åtta fastigheter. Han konstaterade att det aldrig har varit trögt att hyra ut bostäder i Töreboda. Lokalerna får de jobba mer med.

– Bra att kommunen vill framåt, sa han angående initiativet till träffen och avtalet med annonssajten.

  • Jenny Allvin