01 mar 2016 08:58

01 mar 2016 08:58

Debatt om medborgarförslag

TÖREBODA

Fullmäktige fick ett medborgarförslag om en ändring i simhallens program så att det blir samma upplägg på tisdagskvällar som på torsdagar med lek och motion först och sedan motionspass. Nu ska förslaget prövas i ett halvår.

I fullmäktige reagerade Therése Erikson (V) på att en medborgare, och nu också politiken, kan detaljstyra verksamheten. Hon undrade om det nästa gång blir förskolan som får ändra på sin verksamhet utifrån ett medborgarförslag och ansåg att personalens röst bör väga tungt.

Utbildnings- och kulturutskottets Anne-Charlotte Karlsson (S) bedyrade att personalen har gett positiv respons. Hon yrkade bifall.

Det gjorde även kommunalråd Bengt Sjöberg (M). Och någon votering blev det inte.

I fullmäktige reagerade Therése Erikson (V) på att en medborgare, och nu också politiken, kan detaljstyra verksamheten. Hon undrade om det nästa gång blir förskolan som får ändra på sin verksamhet utifrån ett medborgarförslag och ansåg att personalens röst bör väga tungt.

Utbildnings- och kulturutskottets Anne-Charlotte Karlsson (S) bedyrade att personalen har gett positiv respons. Hon yrkade bifall.

Det gjorde även kommunalråd Bengt Sjöberg (M). Och någon votering blev det inte.

  • Jenny Allvin