29 feb 2016 15:23

29 feb 2016 15:24

Oroas inte av turer kring besiktningsföretag

TÖREBODA: Oklart när Clear Car nyöppnar

Clear Cars planer på att etablera sig i Töreboda verkar vara oförändrade. Fastighetsägaren Stefan Molander är lugn:
– Vi jobbar på som förut, säger han.

Det var snabba turer med Clear Car i förra veckan. På onsdagen drog tillsynsmyndigheten Swedac in ackrediteringen. Därmed fick 81 stationer i landet stänga igen.

Men företaget överklagade beslutet till förvaltningsrätten i Jönköping som beviljade så kallad inhibition. Det innebär att besiktningsbolaget tills vidare får fortsätta med sin verksamhet. Ett beslut som dock har överklagats av Swedac.

”Swedacs beslut om återkallande av ackrediteringen för Clear Car är baserat på ett antal brister som framkom vid Swedacs senaste tillsyn. Bristerna innebär enligt Swedacs bedömning att det inte går att säkerställa att besiktningarna utförs korrekt och i enlighet med kraven”, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Vid den senaste tillsynen kontrollerades verksamheten vid 25 av företagets besiktningsstationer samt huvudkontoret.

”Under våren”

MT har utan framgång sökt Clear Cars pressansvariga Kristina Sundén angående etableringen i Töreboda. Men när vi ringde tidsbokningen och frågade om en tid på den nya stationen så var beskedet att det ännu inte finns något datum spikat för öppning: ”Det blir någon gång under våren”.

– Det blir i mars så vitt jag vet. Vi jobbar på som förut, säger fastighetsägare Stefan Molander.

I ett pressmeddelande som gick ut förra veckan sa Kristina Sundén att företaget har tagit Swedacs anmärkningar på stort allvar och åtgärdat samtliga samt att man även har vidtagit mer långsiktiga åtgärder.

Det var snabba turer med Clear Car i förra veckan. På onsdagen drog tillsynsmyndigheten Swedac in ackrediteringen. Därmed fick 81 stationer i landet stänga igen.

Men företaget överklagade beslutet till förvaltningsrätten i Jönköping som beviljade så kallad inhibition. Det innebär att besiktningsbolaget tills vidare får fortsätta med sin verksamhet. Ett beslut som dock har överklagats av Swedac.

”Swedacs beslut om återkallande av ackrediteringen för Clear Car är baserat på ett antal brister som framkom vid Swedacs senaste tillsyn. Bristerna innebär enligt Swedacs bedömning att det inte går att säkerställa att besiktningarna utförs korrekt och i enlighet med kraven”, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Vid den senaste tillsynen kontrollerades verksamheten vid 25 av företagets besiktningsstationer samt huvudkontoret.

”Under våren”

MT har utan framgång sökt Clear Cars pressansvariga Kristina Sundén angående etableringen i Töreboda. Men när vi ringde tidsbokningen och frågade om en tid på den nya stationen så var beskedet att det ännu inte finns något datum spikat för öppning: ”Det blir någon gång under våren”.

– Det blir i mars så vitt jag vet. Vi jobbar på som förut, säger fastighetsägare Stefan Molander.

I ett pressmeddelande som gick ut förra veckan sa Kristina Sundén att företaget har tagit Swedacs anmärkningar på stort allvar och åtgärdat samtliga samt att man även har vidtagit mer långsiktiga åtgärder.

  • Jenny Allvin