29 feb 2016 06:00

29 feb 2016 06:00

Museum får bidrag

FREDSBERG: Från häst till traktor

Den 23 februari tog Boverket beslutet att ge 320 000 kronor i bidrag till Vadsbo Landsbruks museum i Fredsberg utanför Töreboda.
– Pengarna blir en del i finansieringen av museets utbyggnad, berättar ordförande Mats Löfnertz.

Verksamheten startade 1990. I museets finns ett flertal traktorer och utrustning för jordbearbetning.

– Vi behöver utöka med 200 kvadratmeter för att kunna visa redskapen på ett pedagogiskt sätt.

Den totala kostnaden beräknas bli en miljon kronor.

– Föreningen söker även stöd från andra fonder. Förhoppningen är att lokalerna invigs hösten 2017 .

För att öka tillgängligheten installeras även en hiss och medlemmarna medverkar med ideell arbetstid.

Verksamheten startade 1990. I museets finns ett flertal traktorer och utrustning för jordbearbetning.

– Vi behöver utöka med 200 kvadratmeter för att kunna visa redskapen på ett pedagogiskt sätt.

Den totala kostnaden beräknas bli en miljon kronor.

– Föreningen söker även stöd från andra fonder. Förhoppningen är att lokalerna invigs hösten 2017 .

För att öka tillgängligheten installeras även en hiss och medlemmarna medverkar med ideell arbetstid.

  • Henrik Beck Friis