29 feb 2016 20:24

29 feb 2016 20:24

Lagar i fokus på fullmäktige

TÖREBODA: Kort debatt om partistöd

Fullmäktige fick på måndagskvällen en inblick i miljö- och byggförvaltningens värld. Det blev också diskussion om partistödet.

Törebodas fullmäktigepolitiker kan tycka och tänka vad de vill men aldrig bestämma hur miljö- och byggnadsnämnden ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning. Det var budskapet från förvaltningschef Lars Sylvén vid måndagskvällens informationsärende.

Ledamöterna fick bland annat veta vilka olika lagar som påverkar nämndens verksamhet, höra om strandskyddets syften och om aktuella projekt. Bland annat jobbar miljökontoret hårt med att minska antalet icke godkända enskilda avlopp. Men resurserna räcker inte till, de skulle behöva ytterligare två tjänster för att nå målet, enligt Sylvén som uttryckte en förhoppning om att politikerna har godkända avlopp.

Det handlade också om kalkning av sjöar, om nedskräpning som kan bli kommunens ansvar och om bygglovsprocesser. Malin Bengtsson, enhetschef, kunde meddela att man ifjol tog emot 357 bygglovsärenden i Mariestad, Töreboda och Gullspång. 339 beslut togs, majoriteten inom tio veckor men exempelvis vindkraftverk och master kan bli tidsödande.

Senare skulle fullmäktige besluta om att partistödet ska betalas ut enligt Kommunallagens nya regelverk. Mattias Faleke (V) yrkade att en kommunjurist får undersöka fördelningsnyckeln som kommunen tillämpar. Han befarade att små partier missgynnas då fler mandat ger mer pengar.

– Det är ett helt annat ärende, sa kommunalråd Bengt Sjöberg (M) och fick medhåll från ordförande Göran Johansson (C) som menade att frågan bör väckas nästa gång partistödens storlek diskuteras.

Faleke drog tillbaka sitt yrkande med orden: ”Jag noterar att ledaren för ett av de större partierna är rädd för att bli granskad”. Bengt Sjöberg framhöll då att det aktuella beslutsärendet just handlade om att partierna ska granskas så att pengar inte betalas ut till tomma stolar.

Även ett medborgarförslag väckte diskussion, vilken MT återkommer till.

Törebodas fullmäktigepolitiker kan tycka och tänka vad de vill men aldrig bestämma hur miljö- och byggnadsnämnden ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning. Det var budskapet från förvaltningschef Lars Sylvén vid måndagskvällens informationsärende.

Ledamöterna fick bland annat veta vilka olika lagar som påverkar nämndens verksamhet, höra om strandskyddets syften och om aktuella projekt. Bland annat jobbar miljökontoret hårt med att minska antalet icke godkända enskilda avlopp. Men resurserna räcker inte till, de skulle behöva ytterligare två tjänster för att nå målet, enligt Sylvén som uttryckte en förhoppning om att politikerna har godkända avlopp.

Det handlade också om kalkning av sjöar, om nedskräpning som kan bli kommunens ansvar och om bygglovsprocesser. Malin Bengtsson, enhetschef, kunde meddela att man ifjol tog emot 357 bygglovsärenden i Mariestad, Töreboda och Gullspång. 339 beslut togs, majoriteten inom tio veckor men exempelvis vindkraftverk och master kan bli tidsödande.

Senare skulle fullmäktige besluta om att partistödet ska betalas ut enligt Kommunallagens nya regelverk. Mattias Faleke (V) yrkade att en kommunjurist får undersöka fördelningsnyckeln som kommunen tillämpar. Han befarade att små partier missgynnas då fler mandat ger mer pengar.

– Det är ett helt annat ärende, sa kommunalråd Bengt Sjöberg (M) och fick medhåll från ordförande Göran Johansson (C) som menade att frågan bör väckas nästa gång partistödens storlek diskuteras.

Faleke drog tillbaka sitt yrkande med orden: ”Jag noterar att ledaren för ett av de större partierna är rädd för att bli granskad”. Bengt Sjöberg framhöll då att det aktuella beslutsärendet just handlade om att partierna ska granskas så att pengar inte betalas ut till tomma stolar.

Även ett medborgarförslag väckte diskussion, vilken MT återkommer till.

  • Jenny Allvin