26 feb 2016 21:52

26 feb 2016 21:52

Tidsfråga innan olycka

MOHOLM: NTF - "värsta hastighetsöverträdelserna i gamla Skaraborg"

NTF hastighetsmätningar visar att 92 procent av trafikanterna kör för fort genom centrala Moholm. Nu kräver samhällsföreningen att kommunen och Trafikverket förbättrar trafiksäkerheten utefter länsvägen.
– Vi har uppvaktat kommunen i tre år men inget händer, berättar Dan Jansson från samhällsföreningen.

Länsväg 201 löper mellan Tibro och Mariestad och ungefär hälvägs passerar vägen genom centrala Moholm. Högsta tillåtna hastighet är 40 kilometer i timmen.

– Nedförsbacken från järnvägsbron inbjuder tillsammans med raksträckan efter rondellen vid Moholmskyrka, till höga hastigheter in mot centrum, menar Douglas Pettersson.

Lennart Persson är föreningens ordförande, konstaterar att det är bråttom att säkerheten förbättras.

– Inom kort öppnar två butiker och med det ökar antalet fordonsrörelser i centrum. Dessutom har Moholm ett stort antal asylsökande där framför allt barnen saknar erfarenhet från trafikerade vägar vilket gör dem extra utsatta.

Mätning

Förra sommaren mätte NTF hastigheten genom Moholm dynget runt under en vecka. Totalt passerade 9883 fordon och statistiken visar att 92 procent kör för fort.

– Trafiksituationen är den värsta, både till antalet bilar som passerar ett samhälle av den här storleken och till antalet förare som överskrider hastighetsbestämmelserna, konstaterar Torbjörn Forsell, verksamhetschef för NTF.

Högsta hastighet som noterades var en personbil som körde i 145 kilometer i timmen.

Åtgärder

Staket längs hela cykelbanan, fler trafikskyltar som upplyser förarna om vilken hastighet som gäller och farthinder är några av de åtgärder samhällsförningen kräver av ansvariga myndigheter för att förbättra säkerheten genom samhället.

– Det går att bygga bort en del problem men i slutändan handlar det om förarnas attityd. Vi bör inte satsa skattepengar på sådant som vi i stället kan förändra genom att arbeta med vår inställning till trafikvett, berättar Torbjörn Forsell.

På kort sikt menar NTF att den bästa metoden för att sänka hastigheten är att polisen genomför fartkontroller.

– Hastighetskameror fyller sin funktion men problemen finns mellan stationerna, säger Torbjörn Forsell som konstaterar att antalet trafikpoliser minskat de senaste åren, trots att både trafiken och antalet medborgare i Sverige ökar.

Ny beläggning

Vallavägen mellan Moholm och Fägre är en annan sträcka som samhällsföreningen uppvaktat kommunen under flera år med förhoppningen om förbättrad trafiksäkerhet. Eva Berdenius är trafikplanerare och arbetar strategiskt med att utveckla trafiksäkerheten inom MTG -samarbetet.

Vilka åtgärder planeras för Vallavägen?

– Vägen kommer i år att asfalteras och utrustas med permanenta fartdämpande vägbulor.

Vad gör kommunen för att förbättra säkerheten längs väg 201?

– Jag pratar med Trafikverkets ingenjörer.

Länsväg 201 löper mellan Tibro och Mariestad och ungefär hälvägs passerar vägen genom centrala Moholm. Högsta tillåtna hastighet är 40 kilometer i timmen.

– Nedförsbacken från järnvägsbron inbjuder tillsammans med raksträckan efter rondellen vid Moholmskyrka, till höga hastigheter in mot centrum, menar Douglas Pettersson.

Lennart Persson är föreningens ordförande, konstaterar att det är bråttom att säkerheten förbättras.

– Inom kort öppnar två butiker och med det ökar antalet fordonsrörelser i centrum. Dessutom har Moholm ett stort antal asylsökande där framför allt barnen saknar erfarenhet från trafikerade vägar vilket gör dem extra utsatta.

Mätning

Förra sommaren mätte NTF hastigheten genom Moholm dynget runt under en vecka. Totalt passerade 9883 fordon och statistiken visar att 92 procent kör för fort.

– Trafiksituationen är den värsta, både till antalet bilar som passerar ett samhälle av den här storleken och till antalet förare som överskrider hastighetsbestämmelserna, konstaterar Torbjörn Forsell, verksamhetschef för NTF.

Högsta hastighet som noterades var en personbil som körde i 145 kilometer i timmen.

Åtgärder

Staket längs hela cykelbanan, fler trafikskyltar som upplyser förarna om vilken hastighet som gäller och farthinder är några av de åtgärder samhällsförningen kräver av ansvariga myndigheter för att förbättra säkerheten genom samhället.

– Det går att bygga bort en del problem men i slutändan handlar det om förarnas attityd. Vi bör inte satsa skattepengar på sådant som vi i stället kan förändra genom att arbeta med vår inställning till trafikvett, berättar Torbjörn Forsell.

På kort sikt menar NTF att den bästa metoden för att sänka hastigheten är att polisen genomför fartkontroller.

– Hastighetskameror fyller sin funktion men problemen finns mellan stationerna, säger Torbjörn Forsell som konstaterar att antalet trafikpoliser minskat de senaste åren, trots att både trafiken och antalet medborgare i Sverige ökar.

Ny beläggning

Vallavägen mellan Moholm och Fägre är en annan sträcka som samhällsföreningen uppvaktat kommunen under flera år med förhoppningen om förbättrad trafiksäkerhet. Eva Berdenius är trafikplanerare och arbetar strategiskt med att utveckla trafiksäkerheten inom MTG -samarbetet.

Vilka åtgärder planeras för Vallavägen?

– Vägen kommer i år att asfalteras och utrustas med permanenta fartdämpande vägbulor.

Vad gör kommunen för att förbättra säkerheten längs väg 201?

– Jag pratar med Trafikverkets ingenjörer.

  • Henrik Beck Friis