19 feb 2016 06:00

19 feb 2016 06:00

Anlagd brand får konsekvenser

TÖREBODA: Kulturskolan låser

Branden i en papperskorg inne på Töreboda teater och kulturskola leder till nya rutiner. Det säger kulturskolechef Britt-Marie Särnefält Andersson.

– Anlagd brand är alltid allvarligt, konstaterar Britt-Marie Särnefält Andersson som inte var i tjänst förra måndagskvällen då ett spelmanslag upptäckte att någon tänt eld på en papperskorg i plast.

Dagen efter händelsen lät hon se över rutinerna för utrymning samt testa brandlarmet. Som MT skrev i onsdagens tidning fungerade larmet som det ska. Men brandtrappan kritiseras, bland annat av skyddsombudet, tillika kulturskoleläraren Lars Broberg. Britt-Marie Särnefält Andersson håller med om att trappan från tredje våningen är för brant.

– Vi har förändrad verksamhet nu med fyra- och femåringar i till exempel dans. Det skulle bli en svår uppgift att evakuera dem.

Som en följd av den anlagda branden kommer ett nytt lås att sättas in. Elever som har lektioner sen eftermiddag och kväll får en tagg så att de kan komma in i lokalerna.

– Tråkigt att man måste ha en låst kulturskola.

– Anlagd brand är alltid allvarligt, konstaterar Britt-Marie Särnefält Andersson som inte var i tjänst förra måndagskvällen då ett spelmanslag upptäckte att någon tänt eld på en papperskorg i plast.

Dagen efter händelsen lät hon se över rutinerna för utrymning samt testa brandlarmet. Som MT skrev i onsdagens tidning fungerade larmet som det ska. Men brandtrappan kritiseras, bland annat av skyddsombudet, tillika kulturskoleläraren Lars Broberg. Britt-Marie Särnefält Andersson håller med om att trappan från tredje våningen är för brant.

– Vi har förändrad verksamhet nu med fyra- och femåringar i till exempel dans. Det skulle bli en svår uppgift att evakuera dem.

Som en följd av den anlagda branden kommer ett nytt lås att sättas in. Elever som har lektioner sen eftermiddag och kväll får en tagg så att de kan komma in i lokalerna.

– Tråkigt att man måste ha en låst kulturskola.

  • Jenny Allvin