17 feb 2016 16:08

17 feb 2016 16:08

Djurfälla orsakade oro – "vi jagar inte katter"

TÖREBODA

En djurfälla nära bostadsområdet Kårtorp, på kommunägd mark, skapade oro hos kattägare. Tekniska kontoret hade ingen kännedom om vad som försiggick men enligt miljökontoret försöker man att fånga in en skabbräv.

En fälla av en variant som kan användas vid fångst av exempelvis vildkatter väckte frågor i Kårtorpsområdet. MT kontaktade parkchefen Jan-Olof Lundgren som inte kände till någon fälla på kommunal mark.

– Vi har inte gett något tillstånd. Är det så att någon olagligt försöker fånga in katter får vi ta bort den. Men kolla först med miljökontoret, löd hans besked.

Miljöinspektör Robert Skogh kunde dock bekräfta att skyttar som kommunen samarbetar med försöker att fånga in en skabbräv. Han klargjorde att fällan flyttas utifrån de rapporter som kommer in om var räven befinner sig. Den kollas minst två gånger per dygn och skulle det sitta en katt i fällan släpps katten ut, bedyrade han.

– Men jag är oroad över att fällan inte är märkt. Våra fällor ska vara uppmärkta, sa Skogh.

Han konstaterade att med anledning av närboendes stora intresse för fällan behöver den också flyttas igen.

– Nu går inte en räv in där.

MT var under onsdagen även i kontakt med kommunens skytt som har placerat ut fällan. Han klargjorde att fällan från början var försedd med hans kontaktuppgifter och namn.

– Men folk kan inte låta saker vara ifred.

Däremot finns informationen om att fällan är testad och godkänd av Naturvårdsverket kvar. Även skytten vill lugna kattägare i området: Syftet är inte att fånga katter utan att avliva ett sjukt djur som far illa.

En fälla av en variant som kan användas vid fångst av exempelvis vildkatter väckte frågor i Kårtorpsområdet. MT kontaktade parkchefen Jan-Olof Lundgren som inte kände till någon fälla på kommunal mark.

– Vi har inte gett något tillstånd. Är det så att någon olagligt försöker fånga in katter får vi ta bort den. Men kolla först med miljökontoret, löd hans besked.

Miljöinspektör Robert Skogh kunde dock bekräfta att skyttar som kommunen samarbetar med försöker att fånga in en skabbräv. Han klargjorde att fällan flyttas utifrån de rapporter som kommer in om var räven befinner sig. Den kollas minst två gånger per dygn och skulle det sitta en katt i fällan släpps katten ut, bedyrade han.

– Men jag är oroad över att fällan inte är märkt. Våra fällor ska vara uppmärkta, sa Skogh.

Han konstaterade att med anledning av närboendes stora intresse för fällan behöver den också flyttas igen.

– Nu går inte en räv in där.

MT var under onsdagen även i kontakt med kommunens skytt som har placerat ut fällan. Han klargjorde att fällan från början var försedd med hans kontaktuppgifter och namn.

– Men folk kan inte låta saker vara ifred.

Däremot finns informationen om att fällan är testad och godkänd av Naturvårdsverket kvar. Även skytten vill lugna kattägare i området: Syftet är inte att fånga katter utan att avliva ett sjukt djur som far illa.

  • Jenny Allvin