05 feb 2016 18:00

05 feb 2016 18:08

Förhandling om torvmosse

GÖTLUNDA: Mark- och miljödomstolen gjorde syn på platsen

Skaraborgs naturskyddsförening anser att dikena på Ryholms stormosse måste återställas nu. På torsdagen kallade Mark- och miljödomstolen till sammanträde i Götlunda församlingshem.

Under torsdagen möttes naturskyddsföreningen, torvföretaget Rölunda Produkter AB och länsstyrelsen i rätten.

Skaraborgs naturskyddsförening vill att Mark- och miljödomstolen upphäver länsstyrelsens beslut om Rölunda Produkters efterbehandling av mossen. Föreningen vill också att företaget ska åläggas att återställa all dikning som har genomförts från år 2010.

Vänta eller ej?

Föreningen grundar sin överklagan på att torvföretaget ska ha gjort dikningarna utan tillstånd till vare sig markavvattning eller torvtäkt och att länsstyrelsen först inte ingripit mot detta och sedan godkänt att företaget inte har återställt området. Naturskyddsföreningen hävdar att koncessionen för torvtäkt på stormossen aldrig överfördes i början av 1990-talet när Statens Vattenfallsverk upphörde och Vattenfall AB tog över. Därmed, menar föreningen, kan Rölunda inte ha tagit över koncessionen från Vattenfall.

När det gäller efterbehandlingen bedömer länsstyrelsen att en del åtgärder kan genomföras längre fram.

– Vi har sagt att vissa åtgärder får vänta tills den pågående prövningen av Rölundas nya ansökan är avklarad. Det är inte rimligt att de ska lägga igen dikena före dess, säger länsmiljöingenjör Jan Mastera vid länsstyrelsen.

– Vi är överens med naturskyddsföreningen om att vidare efterbehandling krävs, om det blir igenläggning eller pluggning av diken återstår att se. Det som skiljer oss åt är att naturskyddsföreningen inte anser att åtgärderna kan vänta.

Syn på mossen

Under drygt en timme pågick förhandlingen i Götlunda församlingshem. Stor del av tiden ägnades åt en genomgång av Olov Holmstrand som företräder naturskyddsföreningen. Därefter väntade syn på platsen, det vill säga ett besök på mossen i strålande solskensväder.

– Det är tydligt att det är mindre flöden från mossen än under första året efter dikningen, säger Jan Mastera.

Rölundas produktionschef Magnus Nobel tycker att det var en god stämning under mötet. Han känner sig inte särskilt oroad inför domslutet, men ser fram emot att ”det blir överstökat”.

– Vi framhöll att vi tycker att länsstyrelsens beslut är riktiga, säger Nobel, som annars valde att hålla en låg profil.

– Ute på mossen tittade vi på diken och sedimentbassänger. Vi förklarade att vi anser att vi inte kan skotta igen markägares diken. Att fylla igen dem med material från torvmossen är också riskabelt eftersom det blir som gungfly. Vi kan inte ta ansvar för säkerheten.

MT lyckades inte nå Olov Holmstrand för en kommentar.

Under torsdagen möttes naturskyddsföreningen, torvföretaget Rölunda Produkter AB och länsstyrelsen i rätten.

Skaraborgs naturskyddsförening vill att Mark- och miljödomstolen upphäver länsstyrelsens beslut om Rölunda Produkters efterbehandling av mossen. Föreningen vill också att företaget ska åläggas att återställa all dikning som har genomförts från år 2010.

Vänta eller ej?

Föreningen grundar sin överklagan på att torvföretaget ska ha gjort dikningarna utan tillstånd till vare sig markavvattning eller torvtäkt och att länsstyrelsen först inte ingripit mot detta och sedan godkänt att företaget inte har återställt området. Naturskyddsföreningen hävdar att koncessionen för torvtäkt på stormossen aldrig överfördes i början av 1990-talet när Statens Vattenfallsverk upphörde och Vattenfall AB tog över. Därmed, menar föreningen, kan Rölunda inte ha tagit över koncessionen från Vattenfall.

När det gäller efterbehandlingen bedömer länsstyrelsen att en del åtgärder kan genomföras längre fram.

– Vi har sagt att vissa åtgärder får vänta tills den pågående prövningen av Rölundas nya ansökan är avklarad. Det är inte rimligt att de ska lägga igen dikena före dess, säger länsmiljöingenjör Jan Mastera vid länsstyrelsen.

– Vi är överens med naturskyddsföreningen om att vidare efterbehandling krävs, om det blir igenläggning eller pluggning av diken återstår att se. Det som skiljer oss åt är att naturskyddsföreningen inte anser att åtgärderna kan vänta.

Syn på mossen

Under drygt en timme pågick förhandlingen i Götlunda församlingshem. Stor del av tiden ägnades åt en genomgång av Olov Holmstrand som företräder naturskyddsföreningen. Därefter väntade syn på platsen, det vill säga ett besök på mossen i strålande solskensväder.

– Det är tydligt att det är mindre flöden från mossen än under första året efter dikningen, säger Jan Mastera.

Rölundas produktionschef Magnus Nobel tycker att det var en god stämning under mötet. Han känner sig inte särskilt oroad inför domslutet, men ser fram emot att ”det blir överstökat”.

– Vi framhöll att vi tycker att länsstyrelsens beslut är riktiga, säger Nobel, som annars valde att hålla en låg profil.

– Ute på mossen tittade vi på diken och sedimentbassänger. Vi förklarade att vi anser att vi inte kan skotta igen markägares diken. Att fylla igen dem med material från torvmossen är också riskabelt eftersom det blir som gungfly. Vi kan inte ta ansvar för säkerheten.

MT lyckades inte nå Olov Holmstrand för en kommentar.

  • Jenny Allvin

Rölundas nya ansökan

Rölunda Produkter AB har på nytt ansökt om tillstånd för täkt av torv samt markavvattning på Ryholms Stormosse i Tibro och Töreboda kommuner. Företaget söker både för energitorv (koncession) och växttorv (tillstånd).

Ansökan gäller 264 hektar varav produktionsytan utgörs av 215 hektar. För skörd av torv planerar Rölunda att använda sig huvudsakligen av harvtorvsmetoden. Då produktionen är i full drift förväntas den årliga produktionen i medeltal uppgå till 107 000 kubikmeter torv och maximalt till 215 000 kubikmeter torv per enskilt år.