03 feb 2016 13:46

03 feb 2016 13:47

Nöjer sig inte med regeringens svar

TÖREBODA: Fortsätter bevaka postfrågan

Vad gör regeringen åt utebliven post? Den frågan riktade riksdagsledamot Cecilia Widegren (M) till infrastrukturministern. Hon har nu fått svar från näringsdepartementet.

Svaret på frågorna om brister i postutdelningen i bland annat Töreboda dröjde. Anledningen till den längre handläggningen är att frågan bytt statsråd och departement. Svaret är undertecknat bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan (MP).

Ögon på Postnord

Precis som Widegren gjorde i sin skrivelse till regeringen hänvisar Kaplan till Postlagen. Enligt lagen ska post utdelas varje arbetsdag, minst fem dagar i veckan, oavsett omständigheter och geografi. Tillsynen utövas av Post- och telestyrelsen (PTS) som rapporterar till regeringen en gång per år om hur Postnord – som är utsedd att tillhandahålla posttjänsten – sköter sitt uppdrag.

Mehmet Kaplan konstaterar att PTS kan meddela förelägganden om Postlagen inte följs. Detta skedde i december i fjol och handlade om att Postnord inte fick ta bort volymrabatter för postförmedlare. Ministern ser inga skäl att vidta åtgärder i den fråga som Widegren väcker: ”Jag har fullt förtroende för PTS tillsyn på postområdet”, skriver han i sitt svar.

”Inte bara Töreboda”

Cecilia Widegren är inte nöjd med beskedet. Hon berättar att hon har fått många reaktioner sedan MT uppmärksammat hennes fråga till regeringen.

– Det är inte bara Törebodabor som har drabbats. Folk från olika delar av Sverige har hört av sig om att postlagen inte fungerar i praktiken. Det skapar problem bland annat för mindre företagare på landsbygden.

Hon vill att regeringen vidtar förbättringsåtgärder och funderar kring om det krävs tätare avrapportering från PTS.

– Så sent som för ett par månader sedan gav tillsynsmyndigheten föreläggande för brister. Hur ser förbättringsarbetet ut? Det borde leda till att regeringen ställer krav.

– Jag kommer att fortsätta att följa frågan och lägga förslag till regeringen, säger Widegren.

Svaret på frågorna om brister i postutdelningen i bland annat Töreboda dröjde. Anledningen till den längre handläggningen är att frågan bytt statsråd och departement. Svaret är undertecknat bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan (MP).

Ögon på Postnord

Precis som Widegren gjorde i sin skrivelse till regeringen hänvisar Kaplan till Postlagen. Enligt lagen ska post utdelas varje arbetsdag, minst fem dagar i veckan, oavsett omständigheter och geografi. Tillsynen utövas av Post- och telestyrelsen (PTS) som rapporterar till regeringen en gång per år om hur Postnord – som är utsedd att tillhandahålla posttjänsten – sköter sitt uppdrag.

Mehmet Kaplan konstaterar att PTS kan meddela förelägganden om Postlagen inte följs. Detta skedde i december i fjol och handlade om att Postnord inte fick ta bort volymrabatter för postförmedlare. Ministern ser inga skäl att vidta åtgärder i den fråga som Widegren väcker: ”Jag har fullt förtroende för PTS tillsyn på postområdet”, skriver han i sitt svar.

”Inte bara Töreboda”

Cecilia Widegren är inte nöjd med beskedet. Hon berättar att hon har fått många reaktioner sedan MT uppmärksammat hennes fråga till regeringen.

– Det är inte bara Törebodabor som har drabbats. Folk från olika delar av Sverige har hört av sig om att postlagen inte fungerar i praktiken. Det skapar problem bland annat för mindre företagare på landsbygden.

Hon vill att regeringen vidtar förbättringsåtgärder och funderar kring om det krävs tätare avrapportering från PTS.

– Så sent som för ett par månader sedan gav tillsynsmyndigheten föreläggande för brister. Hur ser förbättringsarbetet ut? Det borde leda till att regeringen ställer krav.

– Jag kommer att fortsätta att följa frågan och lägga förslag till regeringen, säger Widegren.

  • Jenny Allvin

Post- och telestyrelsen

... är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige.

Begreppet elektronisk kommunikation innefattar telekommunikationer, it och radio. PTS vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Inom alla områden ska PTS upprätthålla motsvarande lagstiftning (postlagen, telelagen, förordningen om elektronisk kommunikation, med mera), utfärda tillstånd och utöva tillsyn på operatörerna. Det är också PTS ansvar att övervaka pris- och tjänsteutvecklingen och främja en sund konkurrens. För detta ändamål har PTS vissa maktmedel att ta till, till exempel förelägganden med hot om vite.

Källa: PTS och Wikipedia