30 jan 2016 18:49

30 jan 2016 18:49

Äldre nöjda med omsorgen

TÖREBODA: Brukarundersökning med positivt resultat

Full pott på bland annat bemötande. När brukare med hemtjänst och på särskilt boende fick svara på Socialstyrelsens enkät blev det positiva omdömen för kommunens äldreomsorg.

Töreboda kommuns personal inom äldreomsorgen har all anledning att sträcka på sig. Socialstyrelsens undersökning visar på nöjda och trygga brukare i mycket stor utsträckning.

Socialchef Per-Ola Hedberg tror att arbetet med att göra de äldre mer delaktiga har påverkat. Han lyfter även fram satsningar på kompetensutveckling.

– Mycket handlar om personalen som vill det bästa för brukarna. Det är på golvet det händer, säger vård- och omsorgsutskottets ordförande Mikael Faleke (M).

Ensamhet

De invånare med hemtjänst som svarade på enkäten upplevde alla att de är nöjda med bemötandet. 97 procent känner sig trygga med att bo hemma med stöd av hemtjänsten. Lika stor andel känner förtroende för personalen som besöker dem. I valfrihetsfrågan ligger dock Töreboda efter riket. Och många känner sig ensamma.

Vid en samlad bedömning av hemtjänsten når Töreboda lite bättre resultat än landet i övrigt. 94 procent är nöjda med hemtjänsten överlag. Noteras kan att alla män svarade positivt på den frågan medan några kvinnor hade synpunkter.

– Det finns mycket vi som kommun kan påverka men det här med ensamheten är svårare. Vi kan utläsa att de med hemtjänst känner sig lite mer ensamma än äldre på särskilt boende, säger Mikael Faleke.

98 procent av de som har svarat på frågor om särskilt boende känner sig trygga på sitt äldreboende. 95 procent rosar personalens bemötande och 93 procent är sammantaget nöjda med boendet. När Socialstyrelsen har granskat hur män och kvinnor har svarat på frågan om en helhetsbedömning är samtliga män nöjda medan tio procent av kvinnorna som svarat inte är helt nöjda sammantaget. 85 procent trivs med sitt rum eller lägenhet men när det gäller gemensamhetsutrymmen är det fler som inte är helt nöjda. Men på alla frågor om boendemiljön är svaren från Töreboda kommun mer positiva än i länet och riket.

Maten godkänd

Och maten är de allra flesta belåtna med medan brukarna är något mindre nöjda med måltidsmiljön. En signal till kommunen är att drygt 30 procent skulle önska att få komma ut mer.

Socialchefen och utskottsordföranden ser rapporten som en möjlighet för kommunen att bli ännu bättre. Bland annat ska man bli tydligare med hur brukare kan lämna synpunkter.

Per-Ola Hedberg tycker att det är glädjande med svaren om den egenupplevda hälsan, där en klar majoritet upplever sin hälsa som någorlunda eller mycket god:

– Det har betydelse för livskvaliteten.

– För mig känns det bra att 97 respektive 98 procent är trygga. Och det är jättebra att personalen får så höga betyg, säger Faleke.

Töreboda kommuns personal inom äldreomsorgen har all anledning att sträcka på sig. Socialstyrelsens undersökning visar på nöjda och trygga brukare i mycket stor utsträckning.

Socialchef Per-Ola Hedberg tror att arbetet med att göra de äldre mer delaktiga har påverkat. Han lyfter även fram satsningar på kompetensutveckling.

– Mycket handlar om personalen som vill det bästa för brukarna. Det är på golvet det händer, säger vård- och omsorgsutskottets ordförande Mikael Faleke (M).

Ensamhet

De invånare med hemtjänst som svarade på enkäten upplevde alla att de är nöjda med bemötandet. 97 procent känner sig trygga med att bo hemma med stöd av hemtjänsten. Lika stor andel känner förtroende för personalen som besöker dem. I valfrihetsfrågan ligger dock Töreboda efter riket. Och många känner sig ensamma.

Vid en samlad bedömning av hemtjänsten når Töreboda lite bättre resultat än landet i övrigt. 94 procent är nöjda med hemtjänsten överlag. Noteras kan att alla män svarade positivt på den frågan medan några kvinnor hade synpunkter.

– Det finns mycket vi som kommun kan påverka men det här med ensamheten är svårare. Vi kan utläsa att de med hemtjänst känner sig lite mer ensamma än äldre på särskilt boende, säger Mikael Faleke.

98 procent av de som har svarat på frågor om särskilt boende känner sig trygga på sitt äldreboende. 95 procent rosar personalens bemötande och 93 procent är sammantaget nöjda med boendet. När Socialstyrelsen har granskat hur män och kvinnor har svarat på frågan om en helhetsbedömning är samtliga män nöjda medan tio procent av kvinnorna som svarat inte är helt nöjda sammantaget. 85 procent trivs med sitt rum eller lägenhet men när det gäller gemensamhetsutrymmen är det fler som inte är helt nöjda. Men på alla frågor om boendemiljön är svaren från Töreboda kommun mer positiva än i länet och riket.

Maten godkänd

Och maten är de allra flesta belåtna med medan brukarna är något mindre nöjda med måltidsmiljön. En signal till kommunen är att drygt 30 procent skulle önska att få komma ut mer.

Socialchefen och utskottsordföranden ser rapporten som en möjlighet för kommunen att bli ännu bättre. Bland annat ska man bli tydligare med hur brukare kan lämna synpunkter.

Per-Ola Hedberg tycker att det är glädjande med svaren om den egenupplevda hälsan, där en klar majoritet upplever sin hälsa som någorlunda eller mycket god:

– Det har betydelse för livskvaliteten.

– För mig känns det bra att 97 respektive 98 procent är trygga. Och det är jättebra att personalen får så höga betyg, säger Faleke.

  • Jenny Allvin

Enkäten

I Töreboda svarade 72 personer på frågor om hemtjänsten. Det är 62,6 procent av de tillfrågade (66,7 procent i riket). 43 personer svarade på frågor om särskilt boende vilket är 59,7 procent av de tillfrågade (55,4procent i riket).

Källa: