29 jan 2016 09:12

29 jan 2016 09:36

Limträfabrik i medvind

TÖREBODA: Nu behöver Moelven anställa

Moelvenkoncernen visar ett starkt resultat och limträfabriken i Töreboda gör det bästa resultatet på sju år.

– Jag är väldigt glad att vi får uppleva det här eftersom vi har kämpat så länge och gjort många förändringar, säger vd Johan Åhlén.

Efter en lång period av omställningsarbete, med besparingar, marknadssatsningar och organisationsförändringar, ser Moelven Töreboda nu effekten.

– Det vi har gjort i fyra år för att förbättra lönsamheten har äntligen gett resultat, säger vd Johan Åhlén.

– Allt hjälps upp av en bra marknadstrend. Det ser jättebra ut för året som kommer vad gäller jobb.

Bro över vilda djur

För närvarande är det stora projektet på arbetsplatsen i Töreboda en träbro till Borås djurpark. Det är en över 400 meter lång gångbro som ska uppföras i ett hägn med vilda djur, 15 meter ovanför mark. Det projektet är spektakulärt, konstaterar Åhlén.

– Vi har fler broprojekt. Dessutom finns några stora intressanta bostadsprojekt som vi hoppas ska bli verklighet. Vi är långt framme i upphandlingsprocessen där.

Så det känns bra att vara vd för Moelven Töreboda nu?

– Det känns väldigt bra och jag är så glad att våra medarbetare får uppleva det här, det är alla värda.

Han framhåller dock att förbättringsarbetet fortsätter – fortfarande med målet att öka lönsamheten.

– Men nu pratar vi rekryteringar i stället för uppsägningar. Vi kommer inom kort att gå ut och söka en cad-konstruktor och en projektsäljare.

Stora investeringar

På företaget jobbar 114 personer. Man har också en del inhyrd personal utöver de fast anställda. Men skillnaden är ändå stor mot de 150 årsanställda som fanns då Åhlén tillträdde som vd.

Resultatet 2015 uppgick till sex miljoner kronor.

– Vi har gått med förlust tre år i rad. Före det hade vi blygsamma plusresultat.

Samtidigt har fabriken investerat tungt: Motsvarande drygt 100 miljoner kronor de senaste åtta åren.

Under 2015 förbättrade hela koncernen den underliggande verksamheten med 50 miljoner norska kronor och uppnådde ett rörelseresultat på 215 miljoner norska kronor. Rörelseintäkterna ökade med nästan 10 procent.

Efter en lång period av omställningsarbete, med besparingar, marknadssatsningar och organisationsförändringar, ser Moelven Töreboda nu effekten.

– Det vi har gjort i fyra år för att förbättra lönsamheten har äntligen gett resultat, säger vd Johan Åhlén.

– Allt hjälps upp av en bra marknadstrend. Det ser jättebra ut för året som kommer vad gäller jobb.

Bro över vilda djur

För närvarande är det stora projektet på arbetsplatsen i Töreboda en träbro till Borås djurpark. Det är en över 400 meter lång gångbro som ska uppföras i ett hägn med vilda djur, 15 meter ovanför mark. Det projektet är spektakulärt, konstaterar Åhlén.

– Vi har fler broprojekt. Dessutom finns några stora intressanta bostadsprojekt som vi hoppas ska bli verklighet. Vi är långt framme i upphandlingsprocessen där.

Så det känns bra att vara vd för Moelven Töreboda nu?

– Det känns väldigt bra och jag är så glad att våra medarbetare får uppleva det här, det är alla värda.

Han framhåller dock att förbättringsarbetet fortsätter – fortfarande med målet att öka lönsamheten.

– Men nu pratar vi rekryteringar i stället för uppsägningar. Vi kommer inom kort att gå ut och söka en cad-konstruktor och en projektsäljare.

Stora investeringar

På företaget jobbar 114 personer. Man har också en del inhyrd personal utöver de fast anställda. Men skillnaden är ändå stor mot de 150 årsanställda som fanns då Åhlén tillträdde som vd.

Resultatet 2015 uppgick till sex miljoner kronor.

– Vi har gått med förlust tre år i rad. Före det hade vi blygsamma plusresultat.

Samtidigt har fabriken investerat tungt: Motsvarande drygt 100 miljoner kronor de senaste åtta åren.

Under 2015 förbättrade hela koncernen den underliggande verksamheten med 50 miljoner norska kronor och uppnådde ett rörelseresultat på 215 miljoner norska kronor. Rörelseintäkterna ökade med nästan 10 procent.

  • Jenny Allvin