28 jan 2016 06:00

28 jan 2016 06:00

Vägen till ett friskare liv

TÖREBODA: Rehab bjöd in lokala gym

Korsbandsskador, brutna fötter, artrosvärkande leder och kronisk lungsjukdom. Det är stor bredd på patienternas bekymmer hos Närhälsans rehabmottagning.

På tisdagseftermiddagen bjöd rehabmottagningen in gymmen i trakten för ett gemensamt utbyte. Två föreningar och en privat aktör nappade på erbjudandet och det blev en givande diskussion över en kaffekopp.

– Vi vill sprida information om vår verksamhet och hur vi kan hjälpa människor till ett friskare liv. Vi vill också ta del av gymmens erfarenheter för att på ett bra sätt kunna hänvisa patienter vidare efter avslutad behandling, säger enhetschef Jessica Karlgren.

Remiss krävs ej

Vid presentationsrundan berättade sjukgymnasten Jonas Edvardson att han träffar patienter i vitt skilda åldersgrupper.

– Mitt personliga rekord nedåt är en femåring.

Han vittnade också om stor bredd på skador och sjukdomar. Merparten söker sig till mottagningen utan remiss. Det behövs nämligen ingen läkarbedömning för att boka tid.

– Vi har gruppaktiviteter som artrosskola och balansträning, sa han.

Arbetsterapeut Monica Wallenius framhöll att målet är så självständiga patienter som möjligt. Arbetsterapeuterna har handträningsgrupper men ingår också i artrosskolan utöver de individuella mötena.

– Vi hjälper bland annat patienter med stressrelaterade besvär och smärta att hitta balans i vardagen, sa hon.

Nyårslöften

Rehab har sju anställda arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter. Ida Johansson, sjukgymnast, upplever att de har blivit snabbare på att slussa ut patienterna. Många fortsätter, i alla fall till en början, att träna självständigt.

– Vi är en ideell förening med 500 medlemmar, men det är nog bara hälften som tränar aktivt, sa Töreboda gym och friskvårds Ulf Eimersson.

Korpens Kent-Ove Folkesson konstaterade att det alltid blir en anstormning efter jul- och nyårshelgerna, men många av de gästerna tackar snart för sig. Medlemsantalet ligger på runt 300.

Eimersson kunde rapportera om en trend – han har noterat ett ökat träningsintresse bland yngre kvinnor.

– En nyhet hos oss är en grupp skoltrötta elever där träningen väntas ge ny energi, avslöjade Folkesson.

Visar först

Mimmi Bengtsson representerade Bruksgården i Sätra. Hon berättade att de har 50 medlemmar i dag och att de lägger ner mycket tid på introduktion av nya kunder.

– Vi anser att det är jätteviktigt att visa hur man ska träna och inte minst stretchningen. Vi gör även uppföljningar, sa hon och bjöd in rehabpersonalen till sin anläggning.

Efter att gymmen hade redogjort för sina olika aktiviteter blev det rundvandring på rehab.

På tisdagseftermiddagen bjöd rehabmottagningen in gymmen i trakten för ett gemensamt utbyte. Två föreningar och en privat aktör nappade på erbjudandet och det blev en givande diskussion över en kaffekopp.

– Vi vill sprida information om vår verksamhet och hur vi kan hjälpa människor till ett friskare liv. Vi vill också ta del av gymmens erfarenheter för att på ett bra sätt kunna hänvisa patienter vidare efter avslutad behandling, säger enhetschef Jessica Karlgren.

Remiss krävs ej

Vid presentationsrundan berättade sjukgymnasten Jonas Edvardson att han träffar patienter i vitt skilda åldersgrupper.

– Mitt personliga rekord nedåt är en femåring.

Han vittnade också om stor bredd på skador och sjukdomar. Merparten söker sig till mottagningen utan remiss. Det behövs nämligen ingen läkarbedömning för att boka tid.

– Vi har gruppaktiviteter som artrosskola och balansträning, sa han.

Arbetsterapeut Monica Wallenius framhöll att målet är så självständiga patienter som möjligt. Arbetsterapeuterna har handträningsgrupper men ingår också i artrosskolan utöver de individuella mötena.

– Vi hjälper bland annat patienter med stressrelaterade besvär och smärta att hitta balans i vardagen, sa hon.

Nyårslöften

Rehab har sju anställda arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter. Ida Johansson, sjukgymnast, upplever att de har blivit snabbare på att slussa ut patienterna. Många fortsätter, i alla fall till en början, att träna självständigt.

– Vi är en ideell förening med 500 medlemmar, men det är nog bara hälften som tränar aktivt, sa Töreboda gym och friskvårds Ulf Eimersson.

Korpens Kent-Ove Folkesson konstaterade att det alltid blir en anstormning efter jul- och nyårshelgerna, men många av de gästerna tackar snart för sig. Medlemsantalet ligger på runt 300.

Eimersson kunde rapportera om en trend – han har noterat ett ökat träningsintresse bland yngre kvinnor.

– En nyhet hos oss är en grupp skoltrötta elever där träningen väntas ge ny energi, avslöjade Folkesson.

Visar först

Mimmi Bengtsson representerade Bruksgården i Sätra. Hon berättade att de har 50 medlemmar i dag och att de lägger ner mycket tid på introduktion av nya kunder.

– Vi anser att det är jätteviktigt att visa hur man ska träna och inte minst stretchningen. Vi gör även uppföljningar, sa hon och bjöd in rehabpersonalen till sin anläggning.

Efter att gymmen hade redogjort för sina olika aktiviteter blev det rundvandring på rehab.

  • Jenny Allvin