28 jan 2016 19:00

28 jan 2016 19:00

Så hanteras lärarbristen

TÖREBODA: Sökande fanns till tjänsterna

Töreboda har svårt att rekrytera lärare men inte fullt så svårt som åhöraren av måndagskvällens fullmäktigemöte kunde tro. Felhörning eller felsägning ... klart är att kommunen hade ett antal sökande till sina 15 utlysta tjänster.

I måndags kväll väckte beskedet om 15 utlysta lärartjänster utan svar oro hos de politiker som uppfattade informationen så. Det var också något som MT rapporterade om.

Förvaltningschef Marita Friborg beklagar att det blev otydligt och rörigt.

– På 15 tjänster var det en tjänst vi inte hade några sökande till. Och så var det en tjänst vi fick tillsätta med icke legitimerad lärare. Men svar fick vi till de flesta tjänsterna, säger hon.

– Det är ändå oroande att vi har en ökad personalomsättning, lärare lämnar oss. Ibland headhuntas de. Samtidigt har vi fått lärare från andra kommuner, trots att vi inte kan locka med högre lön. Vi får konkurrera med arbetsvillkor.

Mindre grupper

Hon framhåller att fyra av de 15 tjänsterna var förskollärare. Alla som rekryterats till förskolan är behöriga. Även en specialpedagog har anställts.

– Vi har fått ta nya grepp för att synas. Vi använder bland annat Facebook och våra filmer om arbetsplatserna. Dessutom är det attraktivt med fem timmars planeringstid i förskolan och tre anställda per avdelning. I skolan kan vi locka med dubbla pedagoger, mindre klasser än många kommuner plus att vi har ökat vuxentätheten med arabisktalande assistenter.

Hon konstaterar att rekryteringen av lärare är en utmaning såväl lokalt som nationellt. Man får tänka i nya banor. Till exempel är flera pensionerade lärare inne och jobbar nu.

Lärarassistans

– Vi har ställt frågan vilka andra arbetsgrupper som skulle kunna avlasta lärarna. Andra kommuner har anställt socialpedagoger. Men där är vi inte i Töreboda.

Under våren kommer fyra till fem lärarassistenter att sökas till lika många arbetslag.

– Läget är bekymmersamt men vi är aktiva inte minst gentemot högskolorna, säger barn- och utbildningschef Marita Friborg.

I måndags kväll väckte beskedet om 15 utlysta lärartjänster utan svar oro hos de politiker som uppfattade informationen så. Det var också något som MT rapporterade om.

Förvaltningschef Marita Friborg beklagar att det blev otydligt och rörigt.

– På 15 tjänster var det en tjänst vi inte hade några sökande till. Och så var det en tjänst vi fick tillsätta med icke legitimerad lärare. Men svar fick vi till de flesta tjänsterna, säger hon.

– Det är ändå oroande att vi har en ökad personalomsättning, lärare lämnar oss. Ibland headhuntas de. Samtidigt har vi fått lärare från andra kommuner, trots att vi inte kan locka med högre lön. Vi får konkurrera med arbetsvillkor.

Mindre grupper

Hon framhåller att fyra av de 15 tjänsterna var förskollärare. Alla som rekryterats till förskolan är behöriga. Även en specialpedagog har anställts.

– Vi har fått ta nya grepp för att synas. Vi använder bland annat Facebook och våra filmer om arbetsplatserna. Dessutom är det attraktivt med fem timmars planeringstid i förskolan och tre anställda per avdelning. I skolan kan vi locka med dubbla pedagoger, mindre klasser än många kommuner plus att vi har ökat vuxentätheten med arabisktalande assistenter.

Hon konstaterar att rekryteringen av lärare är en utmaning såväl lokalt som nationellt. Man får tänka i nya banor. Till exempel är flera pensionerade lärare inne och jobbar nu.

Lärarassistans

– Vi har ställt frågan vilka andra arbetsgrupper som skulle kunna avlasta lärarna. Andra kommuner har anställt socialpedagoger. Men där är vi inte i Töreboda.

Under våren kommer fyra till fem lärarassistenter att sökas till lika många arbetslag.

– Läget är bekymmersamt men vi är aktiva inte minst gentemot högskolorna, säger barn- och utbildningschef Marita Friborg.

  • Jenny Allvin