28 jan 2016 06:00

28 jan 2016 06:00

Final för landsbygdsprojekt

TÖREBODA: Mässa på Sötåsen

I vår avslutas Leader norra Skaraborg. Detta uppmärksammas med en projektmässa på Sötåsen på lördag.

Leader, en metod för landsbygdsutveckling, har resulterat i 68 nya företag i norra Skaraborg. Under mässan kommer ett antal projekt att visa upp vad de sökte pengar till och hur det gick med deras satsning.

En av dem som har suttit med i den lokala grupp som beslutade om projektstöd är Lotta Haskovec, Forsvik. Hon beskriver uppdraget som spännande och berikande.

– Jag har fått en bra insyn i hur mycket energi och vilja det finns på landsbygden runt oss och hur viktig den är för att göra landsbygden attraktiv. Det har också varit en enorm bredd på de projekt som har sökt medel; indragning av fiber, framställning av nya produkter, turismprojekt, vandringsleder, hantverk med mera. Meningen med Leader är att kraften ska komma från gräsrötterna och vi har nog haft en känsla av att så har varit fallet i vårt område, säger hon.

Ny förening

Projektmässan är öppen för allmänheten och invigs av före detta landsbygdsdirektör Peter Svensson. Mässgeneral är Anna-Lena Andersson. Det blir bland annat summering av årens samarbete och en redogörelse av utvecklingsprojekt vid Sötåsens naturbruksskola.

Frågan om framtiden finns också med. Leader norra och Leader västra Skaraborg har blivit ett nytt område och har tagit fram en gemensam utvecklingsstrategi för 2014-2020. Tio kommuner omfattas: Essunga, Grästorp, Gullspång, Götene, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Töreboda och Vara kommun. En ny förening har bildats och totalt har den fått en tilldelad budget på 58 500 402 kr.

Prisutdelning

Efter mässan blir det trerättersmiddag för särskilt inbjudna.

– Under middagen kommer några utvalda projekt som evenemangskommittén tycker har varit särskilt innovativa och framgångsrika att uppmärksammas och få pris, berättar Lotta Haskovec.

Björn Larsson från Mariestad svarar för underhållningen. Sötåsens kök står för maten som kommer dels från den egna gården, dels från ekologiska matleverantörer i närheten.

Leader, en metod för landsbygdsutveckling, har resulterat i 68 nya företag i norra Skaraborg. Under mässan kommer ett antal projekt att visa upp vad de sökte pengar till och hur det gick med deras satsning.

En av dem som har suttit med i den lokala grupp som beslutade om projektstöd är Lotta Haskovec, Forsvik. Hon beskriver uppdraget som spännande och berikande.

– Jag har fått en bra insyn i hur mycket energi och vilja det finns på landsbygden runt oss och hur viktig den är för att göra landsbygden attraktiv. Det har också varit en enorm bredd på de projekt som har sökt medel; indragning av fiber, framställning av nya produkter, turismprojekt, vandringsleder, hantverk med mera. Meningen med Leader är att kraften ska komma från gräsrötterna och vi har nog haft en känsla av att så har varit fallet i vårt område, säger hon.

Ny förening

Projektmässan är öppen för allmänheten och invigs av före detta landsbygdsdirektör Peter Svensson. Mässgeneral är Anna-Lena Andersson. Det blir bland annat summering av årens samarbete och en redogörelse av utvecklingsprojekt vid Sötåsens naturbruksskola.

Frågan om framtiden finns också med. Leader norra och Leader västra Skaraborg har blivit ett nytt område och har tagit fram en gemensam utvecklingsstrategi för 2014-2020. Tio kommuner omfattas: Essunga, Grästorp, Gullspång, Götene, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Töreboda och Vara kommun. En ny förening har bildats och totalt har den fått en tilldelad budget på 58 500 402 kr.

Prisutdelning

Efter mässan blir det trerättersmiddag för särskilt inbjudna.

– Under middagen kommer några utvalda projekt som evenemangskommittén tycker har varit särskilt innovativa och framgångsrika att uppmärksammas och få pris, berättar Lotta Haskovec.

Björn Larsson från Mariestad svarar för underhållningen. Sötåsens kök står för maten som kommer dels från den egna gården, dels från ekologiska matleverantörer i närheten.

  • Jenny Allvin

Leaderfakta

Leader norra Skaraborg startade i november 2007.

134 projekt har genomförts.

Projektets totala budget har uppgått till cirka 32 miljoner kronor. Av dem är merparten från EU, svenska staten och berörda kommuner samt ideellt arbete.