25 jan 2016 12:37

25 jan 2016 12:37

Utebliven post i Töreboda blir fråga för minister

TÖREBODA

Nu reagerar riksdagsledamot Cecilia Widegren (M) från Skaraborg på den uteblivna postgången i Töreboda. Hon riktar frågor till ansvarigt statsråd, infrastruktur­minister Anna Johansson (S).

Gäller inte postlagen alla postnummer? Töreboda tas som exempel när regeringen ställs till svars.

I postlagen (2010:1045) står det att läsa att den samhällsomfattande posttjänsten ska uppfylla krav som att: ”Det varje arbetsdag och minst fem dagar i veckan, utom under omständigheter eller geografiska förhållanden som tillståndsmyndigheten bedömer utgör skäl för undantag, ska göras minst en insamling och minst en utdelning av postförsändelser”.

– Eftersom lagen är tydlig om dagar och vilka dagar, är efterlevnad viktig för både regeringen och riksdagen att följa upp, säger Cecilia Widegren.

Frågan har uppmärksammats på MT:s insändarsida. Widegren har också fått telefonsamtal om att lagen inte fullföljs i området med postnummer 54532. Hon säger att det finns fler exempel.

”På vilket sätt ser regeringen och ansvarigt statsråd se till att postlag 2010:1045 efterföljs, och att det varje arbetsdag och minst fem dagar i veckan, levereras post till alla postnummer, och vad avser ni att göra i det fall lagen inte efterföljs?” skriver Widegren till ministern.

Svar väntas senare i veckan.

Gäller inte postlagen alla postnummer? Töreboda tas som exempel när regeringen ställs till svars.

I postlagen (2010:1045) står det att läsa att den samhällsomfattande posttjänsten ska uppfylla krav som att: ”Det varje arbetsdag och minst fem dagar i veckan, utom under omständigheter eller geografiska förhållanden som tillståndsmyndigheten bedömer utgör skäl för undantag, ska göras minst en insamling och minst en utdelning av postförsändelser”.

– Eftersom lagen är tydlig om dagar och vilka dagar, är efterlevnad viktig för både regeringen och riksdagen att följa upp, säger Cecilia Widegren.

Frågan har uppmärksammats på MT:s insändarsida. Widegren har också fått telefonsamtal om att lagen inte fullföljs i området med postnummer 54532. Hon säger att det finns fler exempel.

”På vilket sätt ser regeringen och ansvarigt statsråd se till att postlag 2010:1045 efterföljs, och att det varje arbetsdag och minst fem dagar i veckan, levereras post till alla postnummer, och vad avser ni att göra i det fall lagen inte efterföljs?” skriver Widegren till ministern.

Svar väntas senare i veckan.

  • Jenny Allvin