25 jan 2016 20:39

25 jan 2016 20:39

Raska beslut i fullmäktige

TÖREBODA: Många utmaningar för kommunen

Gratis frukost till alla elever i kommunen skulle kosta drygt 1,1 miljoner kronor enligt tjänstemännens beräkningar. Det framgick av svaret på en motion från S och V.

Ökad koncentrationsförmåga är en effekt av frukost i skolan. Det slår motionärerna fast men också tjänstemännen noterar detta.

– Jag tror inte att kostnaden skulle bli så hög i praktiken, sa Anne-Charlotte Karlsson (S) som hade önskat att man skulle nappa på idén.

I övrigt präglades fullmäktige av snabba beslut. Riktlinjer för sociala medier och om mutor och jäv klubbades. Jämställdhets- och mångfaldsplanen antogs. Dock undrade Mattias Faleke (V) vad målet om minst 95 procents frisknärvaro hade att göra i den planen. Han saknade jämställdhetsvinkeln.

Mötet föregicks av drygt en timmes information om olika verksamheter i kommunen och om bostadssituationen. Vanligaste ordet i föredragningarna? Kanske var det ”utmaning”.

Anne-Charlotte Karlsson undrade efteråt var kultur- och fritidsfrågorna tog vägen:

– Inte ett ord om dem, sa hon besviket.

MT återkommer till de nyheter som förmedlades under informationspunkten.

Ökad koncentrationsförmåga är en effekt av frukost i skolan. Det slår motionärerna fast men också tjänstemännen noterar detta.

– Jag tror inte att kostnaden skulle bli så hög i praktiken, sa Anne-Charlotte Karlsson (S) som hade önskat att man skulle nappa på idén.

I övrigt präglades fullmäktige av snabba beslut. Riktlinjer för sociala medier och om mutor och jäv klubbades. Jämställdhets- och mångfaldsplanen antogs. Dock undrade Mattias Faleke (V) vad målet om minst 95 procents frisknärvaro hade att göra i den planen. Han saknade jämställdhetsvinkeln.

Mötet föregicks av drygt en timmes information om olika verksamheter i kommunen och om bostadssituationen. Vanligaste ordet i föredragningarna? Kanske var det ”utmaning”.

Anne-Charlotte Karlsson undrade efteråt var kultur- och fritidsfrågorna tog vägen:

– Inte ett ord om dem, sa hon besviket.

MT återkommer till de nyheter som förmedlades under informationspunkten.

  • Jenny Allvin