19 jan 2016 11:54

19 jan 2016 11:54

Könsneutral benämning

TÖREBODA

Kontaktman är ingen bra benämning inom äldreomsorgen. Det slår nu Törebodas politiker i vård- och omsorgsutskottet fast.

Frågan om att ur ett jämställdhetsperspektiv byta namn väcktes initialt av Vänsterpartiet. För några år sedan försökte kommunstyrelsen ändra till kontaktperson men fick bakläxa: Det är nämligen en lagstadgad insats.

– Nu säger utskottet enhälligt ja till benämningen kontaktpersonal, berättar ordförande Mikael Faleke (M).

Frågan om att ur ett jämställdhetsperspektiv byta namn väcktes initialt av Vänsterpartiet. För några år sedan försökte kommunstyrelsen ändra till kontaktperson men fick bakläxa: Det är nämligen en lagstadgad insats.

– Nu säger utskottet enhälligt ja till benämningen kontaktpersonal, berättar ordförande Mikael Faleke (M).