11 jan 2016 15:31

11 jan 2016 15:31

Satsar på nytt stödboende

TÖREBODA: Bostadsbrist i kommunen

Kommunstyrelsen gav klartecken för ett stödboende för ensamkommande flyktingbarn. En kommunägd fastighet byggs om för att inrymma minst sex rum. Det får inte kosta mer än 1,6 miljoner kronor.

Behovet av bostäder är stort i kommunen, inte minst när det gäller ensamkommande barn och ungdomar. Ett förslag som presenterades för politikerna var moduler för 15–20 personer. Tanken är att bostäderna ska kunna omvandlas till studentrum, kanske för Sötåsens elever, när efterfrågan på flyktingbostäder minskar.

– Men det är lång leveranstid på modulerna. Tidigast i höst kan vi få dem. Därför måste vi hitta andra lösningar, vi tittar på flera just nu, säger kommunalråd Bengt Sjöberg.

Votering

Längst har man kommit med planerna på att bygga om den kommunala fastigheten till stödboende. Av säkerhetsskäl vill man i dagsläget inte gå ut med vilket hus det rör sig om. Uppgiften maskades i handlingarna till kommunstyrelsen.

– Vi tittar även på gemensamma lösningar med grannkommuner, säger Bengt Sjöberg (M).

Överlag är det stor brist på bostäder i Töreboda. Uppdraget från politikerna till förvaltningen är att snarast lösa situationen. För att det ska bli billigare och möjligt att ta snabba beslut delegeras beslut om flyktingbostäder till utvecklingsutskottet. Något som politikerna var oense om. Socialdemokraterna yrkade att de frågorna ska tas upp i kommunstyrelsen men blev nedröstade vid votering.

– Fel att fem politiker ska bestämma i en så viktig fråga, anser oppositionsråd Lars-Åke Bergman (S).

Behovet av bostäder är stort i kommunen, inte minst när det gäller ensamkommande barn och ungdomar. Ett förslag som presenterades för politikerna var moduler för 15–20 personer. Tanken är att bostäderna ska kunna omvandlas till studentrum, kanske för Sötåsens elever, när efterfrågan på flyktingbostäder minskar.

– Men det är lång leveranstid på modulerna. Tidigast i höst kan vi få dem. Därför måste vi hitta andra lösningar, vi tittar på flera just nu, säger kommunalråd Bengt Sjöberg.

Votering

Längst har man kommit med planerna på att bygga om den kommunala fastigheten till stödboende. Av säkerhetsskäl vill man i dagsläget inte gå ut med vilket hus det rör sig om. Uppgiften maskades i handlingarna till kommunstyrelsen.

– Vi tittar även på gemensamma lösningar med grannkommuner, säger Bengt Sjöberg (M).

Överlag är det stor brist på bostäder i Töreboda. Uppdraget från politikerna till förvaltningen är att snarast lösa situationen. För att det ska bli billigare och möjligt att ta snabba beslut delegeras beslut om flyktingbostäder till utvecklingsutskottet. Något som politikerna var oense om. Socialdemokraterna yrkade att de frågorna ska tas upp i kommunstyrelsen men blev nedröstade vid votering.

– Fel att fem politiker ska bestämma i en så viktig fråga, anser oppositionsråd Lars-Åke Bergman (S).

  • Jenny Allvin