07 jan 2016 06:00

07 jan 2016 07:05

Så ska sociala medier hanteras

TÖREBODA: Vissa kommentarer plockas bort

Kommentarer med svordomar kommer inte att tillåtas i nätforum i Töreboda kommuns namn. Detta enligt förslaget till riktlinjer för sociala medier.

Sociala medier är en självklar del av vardagen för många invånare och kommunen vill också finnas där.

Därför ska nu riktlinjer antas för att tydliggöra hur kommunen ska agera på sociala plattformar och i andra verktyg som nätet erbjuder. Det klargörs att all information, synpunkter och kommentarer som publiceras i kommunens namn ska behandlas som en allmän handling, något som alla har rätt att läsa. Däremot ska innehåll som strider mot gällande lagstiftning tas bort, dock efter att innehållet har kopierats liksom information om avsändaren.

Otillåtet

Kommentarer får inte innehålla:

• Förtal, personliga angrepp eller förolämpningar.

• Hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier.

• Olovliga våldsskildringar eller pornografi.

• Uppmaningar till brottsliga aktiviteter.

• Svordomar.

• Olovligt bruk av upphovsrättsskyddat material.

Samtidigt betonas yttrandefriheten och det fastslås att var och en är i sin fulla rätt att ha synpunkter, både positiva och negativa, på kommunen.

I förslaget tydliggörs också att medarbetarna måste skilja på sina privata konton och det som publiceras i kommunens namn samt att sociala medier inte får användas privat på arbetstid.

Sociala medier är en självklar del av vardagen för många invånare och kommunen vill också finnas där.

Därför ska nu riktlinjer antas för att tydliggöra hur kommunen ska agera på sociala plattformar och i andra verktyg som nätet erbjuder. Det klargörs att all information, synpunkter och kommentarer som publiceras i kommunens namn ska behandlas som en allmän handling, något som alla har rätt att läsa. Däremot ska innehåll som strider mot gällande lagstiftning tas bort, dock efter att innehållet har kopierats liksom information om avsändaren.

Otillåtet

Kommentarer får inte innehålla:

• Förtal, personliga angrepp eller förolämpningar.

• Hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier.

• Olovliga våldsskildringar eller pornografi.

• Uppmaningar till brottsliga aktiviteter.

• Svordomar.

• Olovligt bruk av upphovsrättsskyddat material.

Samtidigt betonas yttrandefriheten och det fastslås att var och en är i sin fulla rätt att ha synpunkter, både positiva och negativa, på kommunen.

I förslaget tydliggörs också att medarbetarna måste skilja på sina privata konton och det som publiceras i kommunens namn samt att sociala medier inte får användas privat på arbetstid.

  • Jenny Allvin