07 jan 2016 15:58

07 jan 2016 15:58

Klart med två asylboenden

TÖREBODA

Migrationsverket har precis tecknat avtal om två nya asylboenden i Töreboda kommun. Inflyttning sker i dagarna.

Det handlar om 46 platser i gamla gästhemmet i Halna, samma företag driver ett asylboende för 220 personer i Undenäs. Dessutom finns avtal om 30 platser i Vikaskog, Beateberg.

Informationsmöten är inte planerade, enligt Migrationsverkets enhetschef Anders Ekström.

– Men kommunen är underrättad via telefonsamtal. Vi gör så numera, av säkerhetsskäl skickar vi inte ut mejl om planerade boenden. Det är också av säkerhetsskäl man inte arrangerar informationsmöten i så stor utsträckning som tidigare.

MT har inte lyckats nå entreprenörerna.

Det handlar om 46 platser i gamla gästhemmet i Halna, samma företag driver ett asylboende för 220 personer i Undenäs. Dessutom finns avtal om 30 platser i Vikaskog, Beateberg.

Informationsmöten är inte planerade, enligt Migrationsverkets enhetschef Anders Ekström.

– Men kommunen är underrättad via telefonsamtal. Vi gör så numera, av säkerhetsskäl skickar vi inte ut mejl om planerade boenden. Det är också av säkerhetsskäl man inte arrangerar informationsmöten i så stor utsträckning som tidigare.

MT har inte lyckats nå entreprenörerna.