07 jan 2016 06:00

07 jan 2016 06:00

Hårt ansträngt utskott

TÖREBODA: "Nödvändigt med snabba beslut"

Ärendemängden hos socialtjänsten i Töreboda har ökat så mycket att ordföranden i vård- och omsorgsutskottet planerar in tätare möten för att hantera situationen.

Allt fler barn i Töreboda kommun far illa. Samtidigt har antalet ensamkommande flyktingbarn ökat kraftigt. För att klara mängden med beslutsärenden har utskottet satt in extra sammanträden. Nu informerar ordförande, Mikael Faleke (M), kommunstyrelsen om att behovet av fler sammanträden finns kvar. Han planerar i år möten varannan vecka i stället för en gång i månaden.

”För att kunna möta de krav som ställs på Törebodas socialtjänst i den nu rådande flyktingsituationen är det nödvändigt att vård- och omsorgsutskottet kan fatta beslut ganska omgående”, skriver Mikael Faleke till kommunstyrelsen.

Kostnaden för ökade arvoden bedöms landa på drygt 25 000 kronor i år. Därtill kommer förlorad arbetsförtjänst, resor och ökade kostnader för kansliet. Allt är tänkt att finansieras med det statliga bidraget från Migrationsverket för mottagandet av ensamkommande barn.

Kommunstyrelsen har frågan på sitt bord i dag, torsdag.

Allt fler barn i Töreboda kommun far illa. Samtidigt har antalet ensamkommande flyktingbarn ökat kraftigt. För att klara mängden med beslutsärenden har utskottet satt in extra sammanträden. Nu informerar ordförande, Mikael Faleke (M), kommunstyrelsen om att behovet av fler sammanträden finns kvar. Han planerar i år möten varannan vecka i stället för en gång i månaden.

”För att kunna möta de krav som ställs på Törebodas socialtjänst i den nu rådande flyktingsituationen är det nödvändigt att vård- och omsorgsutskottet kan fatta beslut ganska omgående”, skriver Mikael Faleke till kommunstyrelsen.

Kostnaden för ökade arvoden bedöms landa på drygt 25 000 kronor i år. Därtill kommer förlorad arbetsförtjänst, resor och ökade kostnader för kansliet. Allt är tänkt att finansieras med det statliga bidraget från Migrationsverket för mottagandet av ensamkommande barn.

Kommunstyrelsen har frågan på sitt bord i dag, torsdag.

  • Jenny Allvin