29 dec 2015 06:00

29 dec 2015 10:57

Ingen kris för socialtjänsten i Töreboda

TÖREBODA: Grönt ljus för ifo

Alla socialsekreterare är socionomer. Barn- och ungdomsgruppen har utökats från 5 till 13 anställda och det finns familjehemssekreterare i teamet. Det tror ifo-chef Sandra Säljö bidrar till att Törebodas socialtjänst sticker ut på ett positivt sätt i en regional kartläggning.

Flera kommuner i Västra Götalands län har en ”övermäktig” belastning på socialtjänstens personal. Det visar en färsk kartläggning från länsstyrelsen. Bland kommunerna där läget betecknas som kritiskt finns Gullspång som är rödmärkt på kartan. För socialtjänsten i Mariestad är läget allvarligt, en nivå över Gullspång.

Men Töreboda kommun sticker ut som den enda gröna kommunen. Det innebär att verksamheten genomförs enligt plan och att lagen följs. Resurserna är tillräckliga och belastningen på personalen inte övermäktig.

– Vi har varit belastade under en lång tid men haft en plan för att hantera det. Vi har bland annat utökat barn- och ungdomsgruppen och stödet riktat mot flyktingar. Den nya mottagningsenheten är också en positiv förändring, säger individ- och familjeomsorgschef Sandra Säljö.

– Vi följer alla lagkrav just nu och kan placera barnen inom rätt tid. Ändå har vi fått två till fem barn i veckan de senaste månaderna.

Hon framhåller att de har förhållandevis många placerade barn. 80 ensamkommande barn finns i kommunens boendesystem. Exklusive flyktingbarnen är det 21 placeringar i dagsläget. Vidare finns många öppna barnavårdsärenden och anmälningarna om missförhållanden ligger på en hög nivå.

Stolt chef

Säljö tror att det är betydelsefullt för kvaliteten på verksamheten att samtliga 19 socialsekreterare är socionomer (en socialsekreterare har motsvarande socionomutbildning). Dessutom har barn- och ungdomsgruppen numera en egen enhetschef. Man har även satsat på en familjehemssekreterare och utökar nu med ännu en sådan tjänst.

Hon konstaterar att grundbemanningen tidigare varit låg på kontoret. Detta har påtalats för politikerna och enligt Sandra Säljö har beslutsfattarna varit lyhörda. Hon framhåller också att de har en bra och närvarande socialchef.

På barn- och ungdomssidan har de gått från fem anställda till fem som enbart jobbar med ensamkommande flyktingbarn och åtta med övriga barn. Att rekrytera är inte längre svårt.

– Visserligen har vi två pensionärer som är inne och jobbar nu. Men jag upplever att Törebodas socialtjänst har fått ett gott rykte. Vi har gjort en del satsningar på arbetsmiljön och att vi fokuserar på socionomer är något som ses som positivt vid rekrytering.

– Jag är oerhört stolt över min personal. Det är fantastiskt roligt att vara chef över socialtjänsten i Töreboda när vi får se det här resultatet. Min vision har hela tiden varit att vi ska bli Skaraborgs bästa socialtjänst, säger Sandra Säljö.

Flera kommuner i Västra Götalands län har en ”övermäktig” belastning på socialtjänstens personal. Det visar en färsk kartläggning från länsstyrelsen. Bland kommunerna där läget betecknas som kritiskt finns Gullspång som är rödmärkt på kartan. För socialtjänsten i Mariestad är läget allvarligt, en nivå över Gullspång.

Men Töreboda kommun sticker ut som den enda gröna kommunen. Det innebär att verksamheten genomförs enligt plan och att lagen följs. Resurserna är tillräckliga och belastningen på personalen inte övermäktig.

– Vi har varit belastade under en lång tid men haft en plan för att hantera det. Vi har bland annat utökat barn- och ungdomsgruppen och stödet riktat mot flyktingar. Den nya mottagningsenheten är också en positiv förändring, säger individ- och familjeomsorgschef Sandra Säljö.

– Vi följer alla lagkrav just nu och kan placera barnen inom rätt tid. Ändå har vi fått två till fem barn i veckan de senaste månaderna.

Hon framhåller att de har förhållandevis många placerade barn. 80 ensamkommande barn finns i kommunens boendesystem. Exklusive flyktingbarnen är det 21 placeringar i dagsläget. Vidare finns många öppna barnavårdsärenden och anmälningarna om missförhållanden ligger på en hög nivå.

Stolt chef

Säljö tror att det är betydelsefullt för kvaliteten på verksamheten att samtliga 19 socialsekreterare är socionomer (en socialsekreterare har motsvarande socionomutbildning). Dessutom har barn- och ungdomsgruppen numera en egen enhetschef. Man har även satsat på en familjehemssekreterare och utökar nu med ännu en sådan tjänst.

Hon konstaterar att grundbemanningen tidigare varit låg på kontoret. Detta har påtalats för politikerna och enligt Sandra Säljö har beslutsfattarna varit lyhörda. Hon framhåller också att de har en bra och närvarande socialchef.

På barn- och ungdomssidan har de gått från fem anställda till fem som enbart jobbar med ensamkommande flyktingbarn och åtta med övriga barn. Att rekrytera är inte längre svårt.

– Visserligen har vi två pensionärer som är inne och jobbar nu. Men jag upplever att Törebodas socialtjänst har fått ett gott rykte. Vi har gjort en del satsningar på arbetsmiljön och att vi fokuserar på socionomer är något som ses som positivt vid rekrytering.

– Jag är oerhört stolt över min personal. Det är fantastiskt roligt att vara chef över socialtjänsten i Töreboda när vi får se det här resultatet. Min vision har hela tiden varit att vi ska bli Skaraborgs bästa socialtjänst, säger Sandra Säljö.

  • Jenny Allvin

Det gör ifo

Individ- och familjeomsorg handlar om insatser till enskilda utifrån deras behov enligt socialtjänstlagen. Vidare kan det gälla barns behov av skydd enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt vuxnas behov av insatser mot deras vilja enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Vidare handhas försörjningsstöd, familjerättsfrågor, alkoholtillsyn med mera.

Källa: Töreboda kommun