28 dec 2015 10:48

28 dec 2015 10:48

Nytt ljus att vänta

TÖREBODA

Moholm och Älgarås ska prioriteras först vid utbyte till led-belysning i Töreboda kommun.
– Det är en signal gentemot invånarna där att vi satsar på landsbygden, säger kommunalråd Bengt Sjöberg (M).

I Töreboda kommun finns idag cirka 2 600 belysningspunkter. Av dessa är runt 400 placerade i parker och grönområden och resterande 2 200 är gatubelysning.

Belysningen ägs av Töreboda kommun och Vänerenergi sköter drift och underhåll. Vänerenergi besöker varje ljuspunkt vart fjärde år för syn och eventuellt lampbyte.

Gatubelysningen består idag till största delen av armaturer med högtrycksnatriumlampor. Efter en motion från Centerpartiets Daniel Nord beslutade fullmäktige om en övergång till led-tekniken. Vilket fick Nord att, i talarstolen, konstatera att ”framtiden ser ljus ut”.

Tekniska kontoret ser också många fördelar så som minskad energiförbrukning och minskade underhållskostnader. En energibesparing på 40–50 procent väntas ge en betydande miljövinst. I besparingssyfte kan även en dämpning av ljusstyrkan ske på natten utan att belysningen släcks ner helt som idag.

Tekniska kontoret kommer att påbörja utbytet till led under 2016 och räknar med att byta ut 1 100 armaturer per år kommande två år.

Bengt Sjöberg berättar att det var ett önskemål från Centerpartiet att prioritera Moholm och Älgarås.

I Töreboda kommun finns idag cirka 2 600 belysningspunkter. Av dessa är runt 400 placerade i parker och grönområden och resterande 2 200 är gatubelysning.

Belysningen ägs av Töreboda kommun och Vänerenergi sköter drift och underhåll. Vänerenergi besöker varje ljuspunkt vart fjärde år för syn och eventuellt lampbyte.

Gatubelysningen består idag till största delen av armaturer med högtrycksnatriumlampor. Efter en motion från Centerpartiets Daniel Nord beslutade fullmäktige om en övergång till led-tekniken. Vilket fick Nord att, i talarstolen, konstatera att ”framtiden ser ljus ut”.

Tekniska kontoret ser också många fördelar så som minskad energiförbrukning och minskade underhållskostnader. En energibesparing på 40–50 procent väntas ge en betydande miljövinst. I besparingssyfte kan även en dämpning av ljusstyrkan ske på natten utan att belysningen släcks ner helt som idag.

Tekniska kontoret kommer att påbörja utbytet till led under 2016 och räknar med att byta ut 1 100 armaturer per år kommande två år.

Bengt Sjöberg berättar att det var ett önskemål från Centerpartiet att prioritera Moholm och Älgarås.

  • Jenny Allvin