23 dec 2015 19:36

23 dec 2015 19:45

Grönt ljus för mosse

ÄLGARÅS

Länsstyrelsen har nu beslutat att utöka länets fjärde största vårmarksreservat, Myrhulta mosse utanför Älgarås.

Naturreservatet Myrhulta mosse bildades 2006 och består av ett 1 115 hektar stort myrkomplex med en mosaik av öppna och skogbevuxna myrar, sumpskogar och fastmarkholmar. Utökningen består av cirka 30 hektar skogsmark och betraktas som viktig skyddszon kring de känsliga våtmarksområdena.

Länsstyrelsen skriver i ett pressmeddelande att det till stor del handlar om skogar som under lång tid har lämnats utan produktionsinriktad skötsel.

Naturreservatet Myrhulta mosse bildades 2006 och består av ett 1 115 hektar stort myrkomplex med en mosaik av öppna och skogbevuxna myrar, sumpskogar och fastmarkholmar. Utökningen består av cirka 30 hektar skogsmark och betraktas som viktig skyddszon kring de känsliga våtmarksområdena.

Länsstyrelsen skriver i ett pressmeddelande att det till stor del handlar om skogar som under lång tid har lämnats utan produktionsinriktad skötsel.