23 dec 2015 06:00

23 dec 2015 06:00

Experiment på schemat före lovet

TÖREBODA: Koncentration kring elevens val

Hur känns det och vad händer i kroppen när man dricker vatten står upp och ner? Det och mycket mer tog eleverna reda på under en annorlunda matte- och NO-dag på Björkängsskolan.

Veckan före jullovet blev det en intressant och lärorik matematik- och NO-dag inom ramen för elevens val. Barnen hade ett antal stationer att välja på. Där gjordes många spännande upptäckter under dagen vilket lärarna hoppas ska leda till fördjupade kunskaper inom de ämnen eleverna själva valt. Stationerna innehöll bland annat kemilaborationer, undersökning av elektricitet och en spännande mattelek.

Björkängsskolan har till detta läsår koncentrerat tiden för elevens val till fyra dagar på hösten och fyra dagar på våren. Undervisande ämneslärare har i uppdrag att planera, organisera och genomföra dessa dagar tillsammans med eleverna.

Denna gång valde man blandade grupper, med elever från olika klasser.

– Positivt ur flera aspekter, inte minst att lära känna varandra, skapa kamratrelationer och känna trygghet i verksamheten på skolan, säger rektor Gunilla Sandberg.

Veckan före jullovet blev det en intressant och lärorik matematik- och NO-dag inom ramen för elevens val. Barnen hade ett antal stationer att välja på. Där gjordes många spännande upptäckter under dagen vilket lärarna hoppas ska leda till fördjupade kunskaper inom de ämnen eleverna själva valt. Stationerna innehöll bland annat kemilaborationer, undersökning av elektricitet och en spännande mattelek.

Björkängsskolan har till detta läsår koncentrerat tiden för elevens val till fyra dagar på hösten och fyra dagar på våren. Undervisande ämneslärare har i uppdrag att planera, organisera och genomföra dessa dagar tillsammans med eleverna.

Denna gång valde man blandade grupper, med elever från olika klasser.

– Positivt ur flera aspekter, inte minst att lära känna varandra, skapa kamratrelationer och känna trygghet i verksamheten på skolan, säger rektor Gunilla Sandberg.