22 dec 2015 10:34

22 dec 2015 15:33

Minnenas afton för 20-åring

TÖREBODA

– Jag minns den fantastiska juniorgrupp jag var ledare för. Underbara barn som nu är vuxna och där en del nu är mina egna goda vänner.
Hanna Hummelbo var före ledartiden både barn- och ungdomsdeltagare i Svenska Kyrkans Unga.

I lördags kväll firade Svenska Kyrkans Unga i Töreboda pastorat sitt 20-årsjubileum. Särskilt inbjudna var alla gruppledare under åren som gått.

De beskriver sig som en sprudlande lokalavdelning med många aktiviteter.

– Svenska kyrkan i Töreboda är mån om sitt barn- och ungdomsarbete. Man satsar mycket resurser på detta, både personellt och ekonomiskt. Vid personalens sida finns dessutom finns en stor grupp ideella ledare, säger församlingspedagog Billy Joelsson.

Olika grenar

Elkå Karlsson var med från starten och verkade sedan som ledare i många år. För honom var det värdefullt att bli en del av ungdomsverksamheten. Och han tycker att utbudet har blivit allt mer varierat.

– Det blev flera olika sorters grupper, allt från pyssel till friluftsliv och läger.

Hanna Hummelbo var först ett av många barn och sedan ungdomsdeltagare. Under 1997 till 2004 var hon ledare.

– Mest värdefullt var – och är – lägerlivet; platser där relationer får djupna och tankar om tro får växa. Här får man också vänner för livet – se bara på oss. Vi hjälper fortfarande gärna till på läger och andra särskilda arrangemang, säger hon.

Junior blev ordförande

En av juniorerna i Hannas grupp var David Skagerstam. Han är nu lokalavdelningens ordförande och hör till de nuvarande ledarna.

– Vi har ett bra och genomtänkt arbete i pastoratet. Engagemanget hos barn, unga och ledare är mycket stort. I dag har vi runt 20 grupper och mötesplatser för olika åldrar, säger han.

Festen, i församlingshemmet, bjöd på bejublade bilder från lokalavdelningens historia. Kristin Svensson underhöll med musik och dans och så avnjöts mat i goda vänners lag.

Allt avslutades med en andakt.

I lördags kväll firade Svenska Kyrkans Unga i Töreboda pastorat sitt 20-årsjubileum. Särskilt inbjudna var alla gruppledare under åren som gått.

De beskriver sig som en sprudlande lokalavdelning med många aktiviteter.

– Svenska kyrkan i Töreboda är mån om sitt barn- och ungdomsarbete. Man satsar mycket resurser på detta, både personellt och ekonomiskt. Vid personalens sida finns dessutom finns en stor grupp ideella ledare, säger församlingspedagog Billy Joelsson.

Olika grenar

Elkå Karlsson var med från starten och verkade sedan som ledare i många år. För honom var det värdefullt att bli en del av ungdomsverksamheten. Och han tycker att utbudet har blivit allt mer varierat.

– Det blev flera olika sorters grupper, allt från pyssel till friluftsliv och läger.

Hanna Hummelbo var först ett av många barn och sedan ungdomsdeltagare. Under 1997 till 2004 var hon ledare.

– Mest värdefullt var – och är – lägerlivet; platser där relationer får djupna och tankar om tro får växa. Här får man också vänner för livet – se bara på oss. Vi hjälper fortfarande gärna till på läger och andra särskilda arrangemang, säger hon.

Junior blev ordförande

En av juniorerna i Hannas grupp var David Skagerstam. Han är nu lokalavdelningens ordförande och hör till de nuvarande ledarna.

– Vi har ett bra och genomtänkt arbete i pastoratet. Engagemanget hos barn, unga och ledare är mycket stort. I dag har vi runt 20 grupper och mötesplatser för olika åldrar, säger han.

Festen, i församlingshemmet, bjöd på bejublade bilder från lokalavdelningens historia. Kristin Svensson underhöll med musik och dans och så avnjöts mat i goda vänners lag.

Allt avslutades med en andakt.

  • Jenny Allvin

Rörelsen

Svenska Kyrkans Ungas mål är att vara en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan.

Man formulerar sitt syfte så här: ”Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar”.

2014 hade Svenska Kyrkans Unga drygt 13 500 medlemmar i hela Sverige.