18 dec 2015 06:00

18 dec 2015 06:00

Checklista mot homofobi?

TÖREBODA: Vänsterpartiet föreslår ny plan

Vänsterpartiet vill att kommunen tar fram en modell för att motverka rasism, främlingsfientlighet och homofobi.

Töreboda kommunfullmäktige har beslutat om olika planer som stöd för vissa frågor. Det betyder bland annat att besluten ska granskas ur ett kvinnoperspektiv och att man i frågor som rör barn och ungdomar ska ta beslut utifrån den unges bästa.

Men Therése Erikson och Mattias Faleke i Vänsterpartiet vill gå ett steg till och föreslår att en checklista tas fram för att användas vid anställningar, tema- och studiedagar inom skola och näringsliv, samt vid politiska beslut.

”Mister arbetskraft”

Syftet är att motverka ”en framväxande” rasism, främlingsfientlighet och homofobi.

”Om människor inte mår bra i vår kommun kommer de, om de har möjlighet, att söka sig härifrån och kommunen kommer att förlora invånare, som dessutom ofta är duktiga yrkesutövare,” skriver motionärerna.

Töreboda kommunfullmäktige har beslutat om olika planer som stöd för vissa frågor. Det betyder bland annat att besluten ska granskas ur ett kvinnoperspektiv och att man i frågor som rör barn och ungdomar ska ta beslut utifrån den unges bästa.

Men Therése Erikson och Mattias Faleke i Vänsterpartiet vill gå ett steg till och föreslår att en checklista tas fram för att användas vid anställningar, tema- och studiedagar inom skola och näringsliv, samt vid politiska beslut.

”Mister arbetskraft”

Syftet är att motverka ”en framväxande” rasism, främlingsfientlighet och homofobi.

”Om människor inte mår bra i vår kommun kommer de, om de har möjlighet, att söka sig härifrån och kommunen kommer att förlora invånare, som dessutom ofta är duktiga yrkesutövare,” skriver motionärerna.

  • Jenny Allvin