08 dec 2015 09:02

08 dec 2015 09:02

Cancersjuk nekades röntgen – "ingen vårdmiss"

TÖREBODA

I flera års tid sökte mannen och hans fru vård på vårdcentralen i Töreboda för mannens magproblem. Enligt anmälan till Inspektionen för vård och omsorg nekades han röntgen och när cancern upptäcktes hade den spridits. Ivo klandrar inte läkaren.

MT har tidigare uppmärksammat fallet. Mannens magsmärtor ledde inte till röntgen, trots att makarna efterfrågade detta. Vid ett sjukhusbesök upptäcktes magtumören. Cancern hade då spridits till levern. Läkaren på vårdcentralen sa ha svarat att om det vore ett allvarligt fel så skulle mannen inte ha ”suttit där” efter så många år.

Efter att ha granskat inkomna handlingar bedömer Ivo att patientens diagnos fördröjdes. Samtidigt bedömer Ivo att patienten blev adekvat medicinskt bedömd och fick adekvat behandling vid varje besökstillfälle på vårdcentralen. Myndigheten klandrar därför inte någon läkare. Men man påtalar för vårdgivaren vikten av att ta patientens symtom på allvar samt att ha fungerande medicinska riktlinjer och rutiner som stöd i handläggningen av patienterna.

MT har tidigare uppmärksammat fallet. Mannens magsmärtor ledde inte till röntgen, trots att makarna efterfrågade detta. Vid ett sjukhusbesök upptäcktes magtumören. Cancern hade då spridits till levern. Läkaren på vårdcentralen sa ha svarat att om det vore ett allvarligt fel så skulle mannen inte ha ”suttit där” efter så många år.

Efter att ha granskat inkomna handlingar bedömer Ivo att patientens diagnos fördröjdes. Samtidigt bedömer Ivo att patienten blev adekvat medicinskt bedömd och fick adekvat behandling vid varje besökstillfälle på vårdcentralen. Myndigheten klandrar därför inte någon läkare. Men man påtalar för vårdgivaren vikten av att ta patientens symtom på allvar samt att ha fungerande medicinska riktlinjer och rutiner som stöd i handläggningen av patienterna.

  • Jenny Allvin