01 dec 2015 12:46

01 dec 2015 12:46

Ska bli lättare hitta

TÖREBODA: Motion om skyltning

Fullmäktige biföll S-motionen om skyltning till Björkängens äldreboende. Nu ska det bli lättare för utomstående att hitta till kommunens lokaler där och på vårdcentralen.

Agneta Bakir (S) reagerade på skylten med texten ”Vårdcentrum” som syftar på Björkängens äldreboende och Närhälsan. Hon föreslog mer upplysande skyltar om de olika verksamheterna och påpekade att det på vårdcentralen även finns tandvård och socialkontor.

Kommunfullmäktige biföll motionen och uppdrar nu åt tekniska nämnden att tillsammans med berörda aktörer komma med förslag på bättre skyltning.

Tekniska nämnden har tidigare tillstyrkt motionen.

Agneta Bakir (S) reagerade på skylten med texten ”Vårdcentrum” som syftar på Björkängens äldreboende och Närhälsan. Hon föreslog mer upplysande skyltar om de olika verksamheterna och påpekade att det på vårdcentralen även finns tandvård och socialkontor.

Kommunfullmäktige biföll motionen och uppdrar nu åt tekniska nämnden att tillsammans med berörda aktörer komma med förslag på bättre skyltning.

Tekniska nämnden har tidigare tillstyrkt motionen.

  • Jenny Allvin