27 nov 2015 06:00

27 nov 2015 09:04

Gemenskap utan gränser

TÖREBODA: Nybildad förening vill bygga broar

Den nybildade föreningen Tillsammans för Töreboda vill lägga kraft på att människor ska mötas.
– Det blir en praktisk antirasism. Budskapet kommer av sig självt, säger Jessica Jonasson.

De har haft några möten, arrangerat en ljusmanifestation på torget och har många idéer om kommande aktiviteter. Tillsammans för Töreboda vill vara folkets röst.

– Vi vill göra något för Töreboda, alla tillsammans oavsett religion eller partitillhörighet, säger Hossein Mostafa.

Hemma eller i lokal

Alexander Bengtsson, utbildningsansvarig på Stiftelsen Expo, har besökt dem. Trots att de fortfarande känner att de är i planeringsstadiet har de knutit många kontakter och föreningen är på god väg att växa. Mycket tack vare sociala medier.

– Föreningen behövs. Jag har bott i Töreboda i två år men känner få svenskar, säger Hossein.

– Människor är rädda för främlingar. Vi behöver lära känna varandra. Och nu händer det också mycket i samhället som gör människor ännu mer rädda, säger Jessica Jonasson.

För närvarande saknar de en egen möteslokal. De har fått låna av andra föreningar.

– Det fungerar även bra att träffas hemma hos någon, säger den tvåspråkiga ordföranden Helen Jalo – hon talar arabiska och svenska.

Haysam Beshir är fotograf och grafisk designer och har ordnat fram en logga till föreningen. Han är även högst delaktig i att uppdatera Facebooksidan.

”Töreboda växer”

– Vi har pratat om kaféverksamhet, utflykter, fiske och läxhjälp för barn bland annat, avslöjar Jessica.

– Här finns inte ”vi och dom”, framhåller Hossein.

Lena Nordberg tycker att det är givande samtal vid kaffebordet om varandras kulturer. Hon hoppas att medlemmar ska kunna ta barnen med sig till mötena.

Och Hossein menar att föreningen hjälper till att sätta Töreboda på kartan. På sikt kommer Töreboda att växa, gissar Jessica.

– Det är roligt att bo i Töreboda nu när hela världen har kommit hit. Moderna storstadsmänniskor har kommit till bönderna. Det händer mycket på orten, den arabiska livsmedelsbutiken är bara ett av många exempel, och det är kul att följa den utvecklingen.

Bidragsnej

Någon väcker frågan om föreningsstöd. Nej, inga bidrag, protesterar andra. Jessica vill ändå inte släppa möjligheten, hon funderar över vad ett kommunalt bidrag skulle kunna användas till.

– Jag får nog backa på den punkten, konstaterar hon efter en stunds diskussion.

Tillsammans för Töreboda vill vara självständig som förening.

De har haft några möten, arrangerat en ljusmanifestation på torget och har många idéer om kommande aktiviteter. Tillsammans för Töreboda vill vara folkets röst.

– Vi vill göra något för Töreboda, alla tillsammans oavsett religion eller partitillhörighet, säger Hossein Mostafa.

Hemma eller i lokal

Alexander Bengtsson, utbildningsansvarig på Stiftelsen Expo, har besökt dem. Trots att de fortfarande känner att de är i planeringsstadiet har de knutit många kontakter och föreningen är på god väg att växa. Mycket tack vare sociala medier.

– Föreningen behövs. Jag har bott i Töreboda i två år men känner få svenskar, säger Hossein.

– Människor är rädda för främlingar. Vi behöver lära känna varandra. Och nu händer det också mycket i samhället som gör människor ännu mer rädda, säger Jessica Jonasson.

För närvarande saknar de en egen möteslokal. De har fått låna av andra föreningar.

– Det fungerar även bra att träffas hemma hos någon, säger den tvåspråkiga ordföranden Helen Jalo – hon talar arabiska och svenska.

Haysam Beshir är fotograf och grafisk designer och har ordnat fram en logga till föreningen. Han är även högst delaktig i att uppdatera Facebooksidan.

”Töreboda växer”

– Vi har pratat om kaféverksamhet, utflykter, fiske och läxhjälp för barn bland annat, avslöjar Jessica.

– Här finns inte ”vi och dom”, framhåller Hossein.

Lena Nordberg tycker att det är givande samtal vid kaffebordet om varandras kulturer. Hon hoppas att medlemmar ska kunna ta barnen med sig till mötena.

Och Hossein menar att föreningen hjälper till att sätta Töreboda på kartan. På sikt kommer Töreboda att växa, gissar Jessica.

– Det är roligt att bo i Töreboda nu när hela världen har kommit hit. Moderna storstadsmänniskor har kommit till bönderna. Det händer mycket på orten, den arabiska livsmedelsbutiken är bara ett av många exempel, och det är kul att följa den utvecklingen.

Bidragsnej

Någon väcker frågan om föreningsstöd. Nej, inga bidrag, protesterar andra. Jessica vill ändå inte släppa möjligheten, hon funderar över vad ett kommunalt bidrag skulle kunna användas till.

– Jag får nog backa på den punkten, konstaterar hon efter en stunds diskussion.

Tillsammans för Töreboda vill vara självständig som förening.

  • Jenny Allvin

Tillsammansskapet

... har startats av Stiftelsen Expo tillsammans med en rad grupper i landet som arbetar ideellt och lokalt för sammanhållning. Här utbyts erfarenheter, aktiviteter ordnas och man införskaffar sig kunskap om hur ett lokalt arbete för sammanhållning bäst bedrivs.

Människor med olika bakgrund, kön och ålder är med.

Grundtanken är att rasismen i samhället förtrycker, kränker och splittrar. Tillsammansskapets alternativ är sammanhållning och organisering.

Källa: