27 nov 2015 13:44

27 nov 2015 13:44

Företagare får skarpare straff

TING

I april dömdes en man från Töreboda för bokföringsbrott vid Skaraborgs tingsrätt. Han stod även åtalad för försvårande av skattekontroll och riskerade även näringsbud, vilket dock tingsrätten inte gick med på.

Domen överklagades till Göta hovrätt och de bedömer att bokföringsbrottet ska betraktas som grovt. Mannen, som är i 25-årsåldern, döms till samhällstjänst i 200 timmar samt att han beläggs med näringsförbud i tre år.

Brotten begicks mellan 2009 och 2011 när mannen drev en enskild firma. Under dessa år har ett stort antal bristfälliga verifikationer, bland annat avseende för köp av maskiner, upptäckts i bokföringen. Totalt döms han för tre fall av bokföringsbrott.

Enligt domen har brottsligheten utövats systematiskt, och de osanna affärshändelserna har bokförts så att mannen kan tillgodogöra sig återbetalning av ingående mervärdesskatt.

Domen överklagades till Göta hovrätt och de bedömer att bokföringsbrottet ska betraktas som grovt. Mannen, som är i 25-årsåldern, döms till samhällstjänst i 200 timmar samt att han beläggs med näringsförbud i tre år.

Brotten begicks mellan 2009 och 2011 när mannen drev en enskild firma. Under dessa år har ett stort antal bristfälliga verifikationer, bland annat avseende för köp av maskiner, upptäckts i bokföringen. Totalt döms han för tre fall av bokföringsbrott.

Enligt domen har brottsligheten utövats systematiskt, och de osanna affärshändelserna har bokförts så att mannen kan tillgodogöra sig återbetalning av ingående mervärdesskatt.