18 nov 2015 06:00

18 nov 2015 06:00

Nära 30 statliga miljoner

TÖREBODA: Extra regeringsbidrag för asylmottagande

Töreboda kommun får 28, 5 miljoner kronor i extra tillskott för sitt flyktingmottagande. Det är den kommun i Skaraborg som får mest pengar sett till invånarantalet.
– Det är jättemycket pengar, men vi tar också ett stort ansvar, säger socialchef Per-Ola Hedberg.

Regeringen pytsar ut drygt åtta miljarder kronor till kommunerna för att hantera flyktingsituationen. I förslaget till extra ändringsbudget väntas tilldelningen till Töreboda bli 28,5 miljoner kronor, vilket är 2 952 kronor per invånare (inklusive asylsökande och nyanlända).

”Måste spara”

– Vi visste i förväg bara hur mycket som skulle fördelas ut på kommunerna totalt. Samtidigt vet vi ju om att vi har haft och har en stor mottagning, vi är bland de 45 i landet som tar emot flest. Jag blev glad av beskedet och det känns rättvist i och med att vi tar ett stort ansvar, säger socialchef Per-Ola Hedberg.

– 28,5 miljoner för 2015 och 2016 är jättemycket pengar. Vad gör vi med dem? Det vet vi inte än.

Förvaltningscheferna jobbar nu med att ta fram ett förslag. De lyfter då både fram kostnader som flyktingmottagandet har inneburit och framtida utgifter. Per-Ola Hedberg utesluter inte nysatsningar.

– Men vi behöver också spara för att vara rustade för de personer som inte blir självförsörjande efter två år.

Han berättar att av kommunens 35 första flyktingar som har lämnat etableringsplanen är 60 procent självförsörjande.

– Det är ett väldigt bra resultat. Men vi vill nå högre. Vi har byggt upp en verksamhet för det, med mottagningsenhet, SFI och fler utbildningar som är på gång. Dessutom jobbar vi med ett projekt med bovärdar.

Tillskott till skolan

Där Per-Ola Hedberg kan utlova förstärkning är inom skolorna. Han konstaterar att det är helt nödvändigt med en satsning där för att ordinarie verksamhet inte ska ”gröpas ur”.

Samtidigt betonar han att flyktingmottagandet hittills inte har belastat kommunens skattebetalare.

– Det har vi stenhård koll på.

Mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn omsätter i dagsläget runt 45 miljoner kronor i Töreboda.

– För två år sedan hade vi kostnader för ungefär fem miljoner. Vi har gått från ett tiotal till ett hundratal som har sin försörjning genom mottagandet, säger socialchefen, som ser det som ett lyft för orten.

– Vi har fått rekrytera till mottagningsenheten, SFI, utökade klasser i språkintroduktion på gymnasiet, socialtjänsten och så har vi ett antal familjehem för ensamkommande barn. Vi betalar även för anställningar hos Gryning Vård i Mariestad.

Regeringen pytsar ut drygt åtta miljarder kronor till kommunerna för att hantera flyktingsituationen. I förslaget till extra ändringsbudget väntas tilldelningen till Töreboda bli 28,5 miljoner kronor, vilket är 2 952 kronor per invånare (inklusive asylsökande och nyanlända).

”Måste spara”

– Vi visste i förväg bara hur mycket som skulle fördelas ut på kommunerna totalt. Samtidigt vet vi ju om att vi har haft och har en stor mottagning, vi är bland de 45 i landet som tar emot flest. Jag blev glad av beskedet och det känns rättvist i och med att vi tar ett stort ansvar, säger socialchef Per-Ola Hedberg.

– 28,5 miljoner för 2015 och 2016 är jättemycket pengar. Vad gör vi med dem? Det vet vi inte än.

Förvaltningscheferna jobbar nu med att ta fram ett förslag. De lyfter då både fram kostnader som flyktingmottagandet har inneburit och framtida utgifter. Per-Ola Hedberg utesluter inte nysatsningar.

– Men vi behöver också spara för att vara rustade för de personer som inte blir självförsörjande efter två år.

Han berättar att av kommunens 35 första flyktingar som har lämnat etableringsplanen är 60 procent självförsörjande.

– Det är ett väldigt bra resultat. Men vi vill nå högre. Vi har byggt upp en verksamhet för det, med mottagningsenhet, SFI och fler utbildningar som är på gång. Dessutom jobbar vi med ett projekt med bovärdar.

Tillskott till skolan

Där Per-Ola Hedberg kan utlova förstärkning är inom skolorna. Han konstaterar att det är helt nödvändigt med en satsning där för att ordinarie verksamhet inte ska ”gröpas ur”.

Samtidigt betonar han att flyktingmottagandet hittills inte har belastat kommunens skattebetalare.

– Det har vi stenhård koll på.

Mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn omsätter i dagsläget runt 45 miljoner kronor i Töreboda.

– För två år sedan hade vi kostnader för ungefär fem miljoner. Vi har gått från ett tiotal till ett hundratal som har sin försörjning genom mottagandet, säger socialchefen, som ser det som ett lyft för orten.

– Vi har fått rekrytera till mottagningsenheten, SFI, utökade klasser i språkintroduktion på gymnasiet, socialtjänsten och så har vi ett antal familjehem för ensamkommande barn. Vi betalar även för anställningar hos Gryning Vård i Mariestad.

  • Jenny Allvin

Regeringens förslag

9,8 miljarder kronor tillförs som engångsmedel till kommuner och landsting, medan det civila samhället får 200 miljoner kronor extra. Anslaget för ersättningar och bostadskostnader för asylsökande ökas med 961 miljoner kronor till följd av det ökade antalet asylsökande.

Antar riksdagen förslaget bedöms de anvisade medlen finnas tillgängliga i december och kan användas för att täcka ökade kostnader både 2015 och 2016.

Källa: