17 nov 2015 06:00

17 nov 2015 06:00

Vågar inte träffa skolpersonalen

TÖREBODA: "Vi är hotade"

– Vi är hotade och säkerhetsavdelningen har avrått oss från att framträda i media.
Så förklarar naturbruksstyrelsens ordförande Rune Hegland (MP) ledningens tystnad.

I MT:s serie Tystnaden uppmärksammades arbetsklimatet på regionens naturbruksskolor. Det var omöjligt att få en intervju med förvaltningschef Kristina Athlei. Rune Hegland har varit svår att nå, men på fredagen svarade han.

– Förvaltningschefen och jag har en hotbild mot oss. Vi är försiktiga, säger regionpolitikern.

Har hoten polisanmälts?

– Säkerhetsavdelningen har tagit hand om allt.

På frågan om vad det är för typ av hot säger Hegland att det mer handlar om en tryckt stämning på skolorna och att frågan om naturbruksskolornas nya organisation är så laddad.

– Jag har till och med fått en smäll på armen av en lärare. Jag var så chockad att jag inte ens kom på att göra en polisanmälan. Vi har inte längre några möten på skolorna på grund av stämningen. Efter nyår hoppas vi att det har lagt sig, säger Hegland.

Flera av rektorerna inom naturbruksförvaltningen har på senare tid sökt sig bort eller omplacerats. Varför tror du att det är så?

– Redan före Athleis tid fanns krav på en budget i balans. De rektorer som inte instämde fick gå. När Athlei tillträdde gjorde hon en stor utredning. Hon blev inte populär när det blev så stora förändringar på en gång. Det har varit väldigt stora omställningar.

– Flera rektorer har själva valt att flytta på sig, ett par har gått i pension och några har bett om andra jobb inom förvaltningen.

Vad säger det dig om arbetsklimatet på naturbruksskolorna, att personalen inte vågar prata med media eller kritisera förhållanden på arbetsplatsen inför chefen?

– Jag känner inte att det är så. Det har varit väldigt mycket dialog. Men att facken inte tycker som ledningen är inget konstigt i sig. Allt har gått juridiskt korrekt till.

Hur har styrelsen agerat utifrån de signaler ni har fått från verksamheten om att personalen inte mår bra?

– Oro är det alltid vid omställningar. Det vi kan göra är att informera så gott det går. Vi har fått kritik för att vi inte har besökt skolorna. Men vi ska inte ut på skolorna i det här läget. Rektorn blir styrelsens förlängda arm och ska informera.

Har du förtroende för förvaltningschefen?

– Jag har största förtroende för Athlei. Hon är väldigt rak i kommunikationen. Inget lismande.

Dan-Göran Fleur är ombud för Lärarnas Riksförbund inom naturbruksförvaltningen och lärare på Sötåsen i Töreboda. Han känner inte till att Hegland har fått en smäll av en lärare.

– Athlei kallade in oss fackliga i våras och meddelade att det fanns en hotbild. Någon mer information har vi inte fått.

Fleur berättar att han ställde en del frågor vid det mötet. Han upplever att informationen var diffus, men han rekommenderade att koppla in polisen om det förekom hot.

– Vi kan inte stödja brottslig verksamhet, det fördömer vi. Men det är märkligt att vi inte har blivit informerade om att ledningen inte kan besöka skolorna på grund av hotbilden.

– Sötåsen välkomnar dem i alla fall. Medlemmar här har uttalat att de vill möta dem, säger Dan-Göran Fleur.

Att rektorerna skulle vara styrelsens förlängda arm och sköta informationen finner han konstigt.

– Rektorerna ingår inte i ledningsgruppen.

I MT:s serie Tystnaden uppmärksammades arbetsklimatet på regionens naturbruksskolor. Det var omöjligt att få en intervju med förvaltningschef Kristina Athlei. Rune Hegland har varit svår att nå, men på fredagen svarade han.

– Förvaltningschefen och jag har en hotbild mot oss. Vi är försiktiga, säger regionpolitikern.

Har hoten polisanmälts?

– Säkerhetsavdelningen har tagit hand om allt.

På frågan om vad det är för typ av hot säger Hegland att det mer handlar om en tryckt stämning på skolorna och att frågan om naturbruksskolornas nya organisation är så laddad.

– Jag har till och med fått en smäll på armen av en lärare. Jag var så chockad att jag inte ens kom på att göra en polisanmälan. Vi har inte längre några möten på skolorna på grund av stämningen. Efter nyår hoppas vi att det har lagt sig, säger Hegland.

Flera av rektorerna inom naturbruksförvaltningen har på senare tid sökt sig bort eller omplacerats. Varför tror du att det är så?

– Redan före Athleis tid fanns krav på en budget i balans. De rektorer som inte instämde fick gå. När Athlei tillträdde gjorde hon en stor utredning. Hon blev inte populär när det blev så stora förändringar på en gång. Det har varit väldigt stora omställningar.

– Flera rektorer har själva valt att flytta på sig, ett par har gått i pension och några har bett om andra jobb inom förvaltningen.

Vad säger det dig om arbetsklimatet på naturbruksskolorna, att personalen inte vågar prata med media eller kritisera förhållanden på arbetsplatsen inför chefen?

– Jag känner inte att det är så. Det har varit väldigt mycket dialog. Men att facken inte tycker som ledningen är inget konstigt i sig. Allt har gått juridiskt korrekt till.

Hur har styrelsen agerat utifrån de signaler ni har fått från verksamheten om att personalen inte mår bra?

– Oro är det alltid vid omställningar. Det vi kan göra är att informera så gott det går. Vi har fått kritik för att vi inte har besökt skolorna. Men vi ska inte ut på skolorna i det här läget. Rektorn blir styrelsens förlängda arm och ska informera.

Har du förtroende för förvaltningschefen?

– Jag har största förtroende för Athlei. Hon är väldigt rak i kommunikationen. Inget lismande.

Dan-Göran Fleur är ombud för Lärarnas Riksförbund inom naturbruksförvaltningen och lärare på Sötåsen i Töreboda. Han känner inte till att Hegland har fått en smäll av en lärare.

– Athlei kallade in oss fackliga i våras och meddelade att det fanns en hotbild. Någon mer information har vi inte fått.

Fleur berättar att han ställde en del frågor vid det mötet. Han upplever att informationen var diffus, men han rekommenderade att koppla in polisen om det förekom hot.

– Vi kan inte stödja brottslig verksamhet, det fördömer vi. Men det är märkligt att vi inte har blivit informerade om att ledningen inte kan besöka skolorna på grund av hotbilden.

– Sötåsen välkomnar dem i alla fall. Medlemmar här har uttalat att de vill möta dem, säger Dan-Göran Fleur.

Att rektorerna skulle vara styrelsens förlängda arm och sköta informationen finner han konstigt.

– Rektorerna ingår inte i ledningsgruppen.

  • Jenny Allvin