16 nov 2015 11:26

16 nov 2015 11:27

"Allvarligt att teatern sprids i skolor"

TÖREBODA: SD vill stoppa föreställning

Regionteater Västs föreställning om fascismen fortsätter att förarga Sverigedemokraterna. Nu riktar SD en interpellation till kulturnämndens ordförande Conny Brännberg (KD).

I början av november besökte Regionteater Väst Töreboda och Centralskolan med klassrumsföreställningen ”Den avvikande meningen”. MT bevakade föreställningen där SD utpekas som ett delvis fascistiskt parti.

– Vi får väl se om vi plockar pengar från regionteatern i nästa budget, sa regionpolitikern Lars Hansson (SD) i en kommentar.

Efter att partiet har tagit del av manuset ifrågasätter SD nu skarpt föreställningen.

”Vi menar att den utgör oblyg, skattefinansierad politisk propaganda, illa maskerad till konst i syfte att göra den oantastlig. Allvarligt är också att den sprids i skolmiljöer, där man kan förutsätta att den politiska mognaden bland eleverna är begränsad, och att den därmed underlättar indoktrinering genom ensidig påverkan,” skriver SD som ifrågasätter regionteaterns omdöme och vill skärpa ägardirektivet.

Debatten är redan igång på Facebook där Conny Brännberg bland annat skriver: ”Att politiker stoppar en pjäs för att man inte gillar de frågor som lyfts ställer jag inte upp på. Däremot samtalet om pjäsens innehåll välkomnar jag.”

I början av november besökte Regionteater Väst Töreboda och Centralskolan med klassrumsföreställningen ”Den avvikande meningen”. MT bevakade föreställningen där SD utpekas som ett delvis fascistiskt parti.

– Vi får väl se om vi plockar pengar från regionteatern i nästa budget, sa regionpolitikern Lars Hansson (SD) i en kommentar.

Efter att partiet har tagit del av manuset ifrågasätter SD nu skarpt föreställningen.

”Vi menar att den utgör oblyg, skattefinansierad politisk propaganda, illa maskerad till konst i syfte att göra den oantastlig. Allvarligt är också att den sprids i skolmiljöer, där man kan förutsätta att den politiska mognaden bland eleverna är begränsad, och att den därmed underlättar indoktrinering genom ensidig påverkan,” skriver SD som ifrågasätter regionteaterns omdöme och vill skärpa ägardirektivet.

Debatten är redan igång på Facebook där Conny Brännberg bland annat skriver: ”Att politiker stoppar en pjäs för att man inte gillar de frågor som lyfts ställer jag inte upp på. Däremot samtalet om pjäsens innehåll välkomnar jag.”