11 nov 2015 06:00

11 nov 2015 06:00

Vill locka fler med gratisbad

TÖREBODA: Medborgarförslag vann gehör

Törebodabon Peter Hellström lämnade in ett medborgarförslag om gratisbad för att få fler att besöka simhallen. Och han får gehör för sin idé hos politikerna.

Medborgarförslaget har nu passerat kommunstyrelsen och politikerna där ställde sig bakom delar av förslaget. Men även fullmäktige ska säga sitt.

Peter Hellström reagerade på att det är glest med besökare i simhallen vissa tider på året. Han menade att kommunen bör göra en kampanj. Han föreslog en längre testperiod, med först fyra lördagar med gratisbad på raken och sedan en lördag i månaden fram till sommaren.

Förslaget till fullmäktige är nu kostnadsfritt bad under fyra lördagar vecka 48-51 och att informera om detta på olika sätt. Inkomstbortfallet täcks inom befintlig budget.

– Det har tagit snart ett år att få svar. Roligt att politikerna verkar gilla idén. Jag tror kommunen tjänar på det i slutänden. Vi får en bättre simkunnighet, säger Hellström som också ser en vinst i att familjer utan att tänka på ekonomin kan göra något roligt ihop med sina barn – ”familjestärkande samvaro”.

Medborgarförslaget har nu passerat kommunstyrelsen och politikerna där ställde sig bakom delar av förslaget. Men även fullmäktige ska säga sitt.

Peter Hellström reagerade på att det är glest med besökare i simhallen vissa tider på året. Han menade att kommunen bör göra en kampanj. Han föreslog en längre testperiod, med först fyra lördagar med gratisbad på raken och sedan en lördag i månaden fram till sommaren.

Förslaget till fullmäktige är nu kostnadsfritt bad under fyra lördagar vecka 48-51 och att informera om detta på olika sätt. Inkomstbortfallet täcks inom befintlig budget.

– Det har tagit snart ett år att få svar. Roligt att politikerna verkar gilla idén. Jag tror kommunen tjänar på det i slutänden. Vi får en bättre simkunnighet, säger Hellström som också ser en vinst i att familjer utan att tänka på ekonomin kan göra något roligt ihop med sina barn – ”familjestärkande samvaro”.

  • Jenny Allvin