10 nov 2015 10:26

10 nov 2015 14:22

"Jag förhandlar inte via media"

TÖREBODA

NY VERSION: På torsdag inleds förhandling om nästa års hyror inom Törebodabostäder. Det kommunala bolaget vill höja hyrorna med 155 kronor, oavsett lägenhet, meddelar Hyresgästföreningen.
Vd Dan Harryzon för bostadsbolaget tycker att det är synd att motparten går ut i media nu.

Den 12 november sker första förhandlingstillfället om nästa års hyror mellan Hyresgästföreningen och Törebodabostäder. I ett pressmeddelande skriver Hyresgästföreningen att företaget vill höja hyrorna med 155 kronor oavsett lägenhet, och att höjningen motiveras med reparations- och underhållsbehov.

Upp till 9,7 procent

– Omräknat till procent så innebär bolagets krav, om det skulle gå igenom, en hyreshöjning från 1,6 och upp till 9,7 procent beroende på lägenhetsstorlek. Ett högt krav som skulle innebära en orimligt kraftig hyreshöjning, särskilt för de mindre lägenheterna, säger Hyresgästföreningens förhandlare Håkan Skött i pressmeddelandet.

– Redan från 1,6 procent är det ett högt yrkande sett till det gynnsamma ekonomiska läget med sjunkande räntenivåer och en nästan obefintlig inflation, samtidigt som vi inte kan bortse ifrån att det finns underhållsbehov. Vi ska nu sätta oss ner och granska bolagets underlag och hur de har använt föregående års hyreshöjningar, säger Håkan Skött.

Inte i media

Bolagets vd Dan Harryzon vill inte kommentera pressmeddelandet.

– Jag möter Hyresgästföreningen vid förhandlingsbordet, inte i media. I det här läget kommenterar jag inte. Tråkigt att de väljer att gå den här vägen, säger han.

Dock bekräftar han uppgiften om höga reparationskostnader.

– Vi har oerhörda reparationskostnader i år och vi bedömer att det kommer att fortsätta så.

Törebodabostäder har 269 lägenheter, varav 24 hyrs av kommunen för LSS-bostäder.

– Allt är uthyrt och vi har 80 sökande i kö, vi räknar med att det är 200 personer sammanlagt.

Kanalparken nästa

Det senaste nybyggnads- och ombyggnadsprojektet på Drottninggatan ska stå inflyttningsklart den 1 februari. Även där är det mesta uthyrt.

– Det finns två lägenheter kvar, tvåor.

Nästa steg för att utöka beståndet är kvarteret Kanalparken öster om Göta kanal. Detaljplanen ska dock först ut på granskning. Och så ska kommunen bygga gator innan Törebodabostäder kan ta första spadtaget.

– Gator och vägar kanske kan vara igång hösten 2016. I så fall blir möjlig byggstart för bostäder våren 2017, säger Dan Harryzon.

 

Den 12 november sker första förhandlingstillfället om nästa års hyror mellan Hyresgästföreningen och Törebodabostäder. I ett pressmeddelande skriver Hyresgästföreningen att företaget vill höja hyrorna med 155 kronor oavsett lägenhet, och att höjningen motiveras med reparations- och underhållsbehov.

Upp till 9,7 procent

– Omräknat till procent så innebär bolagets krav, om det skulle gå igenom, en hyreshöjning från 1,6 och upp till 9,7 procent beroende på lägenhetsstorlek. Ett högt krav som skulle innebära en orimligt kraftig hyreshöjning, särskilt för de mindre lägenheterna, säger Hyresgästföreningens förhandlare Håkan Skött i pressmeddelandet.

– Redan från 1,6 procent är det ett högt yrkande sett till det gynnsamma ekonomiska läget med sjunkande räntenivåer och en nästan obefintlig inflation, samtidigt som vi inte kan bortse ifrån att det finns underhållsbehov. Vi ska nu sätta oss ner och granska bolagets underlag och hur de har använt föregående års hyreshöjningar, säger Håkan Skött.

Inte i media

Bolagets vd Dan Harryzon vill inte kommentera pressmeddelandet.

– Jag möter Hyresgästföreningen vid förhandlingsbordet, inte i media. I det här läget kommenterar jag inte. Tråkigt att de väljer att gå den här vägen, säger han.

Dock bekräftar han uppgiften om höga reparationskostnader.

– Vi har oerhörda reparationskostnader i år och vi bedömer att det kommer att fortsätta så.

Törebodabostäder har 269 lägenheter, varav 24 hyrs av kommunen för LSS-bostäder.

– Allt är uthyrt och vi har 80 sökande i kö, vi räknar med att det är 200 personer sammanlagt.

Kanalparken nästa

Det senaste nybyggnads- och ombyggnadsprojektet på Drottninggatan ska stå inflyttningsklart den 1 februari. Även där är det mesta uthyrt.

– Det finns två lägenheter kvar, tvåor.

Nästa steg för att utöka beståndet är kvarteret Kanalparken öster om Göta kanal. Detaljplanen ska dock först ut på granskning. Och så ska kommunen bygga gator innan Törebodabostäder kan ta första spadtaget.

– Gator och vägar kanske kan vara igång hösten 2016. I så fall blir möjlig byggstart för bostäder våren 2017, säger Dan Harryzon.

 

  • Jenny Allvin