05 nov 2015 13:45

05 nov 2015 13:45

Bidrar med tio kronor per barn

TÖREBODA

Organisationen Barnens rätt i samhället (Bris) får ett kommunalt bidrag från Töreboda nästa år. Tio kronor per barn innebär 17 580 kronor till organisationen.

Bris är ett skyddsnät för utsatta barn och unga som kan höra av sig anonymt och kostnadsfritt. Stödverksamheten har 17 heltidsanställda kuratorer. I snitt har Bris 23 000 till 26 000 kontakter per år från barn som antingen ringer, mejlar eller chattar.

Organisationen Barnens rätt i samhället (Bris) får ett kommunalt bidrag från Töreboda nästa år. Tio kronor per barn innebär 17 580 kronor till organisationen.

Bris är ett skyddsnät för utsatta barn och unga som kan höra av sig anonymt och kostnadsfritt. Stödverksamheten har 17 heltidsanställda kuratorer. I snitt har Bris 23 000 till 26 000 kontakter per år från barn som antingen ringer, mejlar eller chattar.