29 okt 2015 13:00

29 okt 2015 13:09

Vill ta större ansvar för flyktingar

Kommuner redo för Arbetsförmedlingens uppdrag

En snabbare etablering. En röd tråd genom hela mottagandet. Kommunalråd Bengt Sjöberg (M) ser fördelar med att kommunen övertar Arbetsförmedlingens ansvar för flyktingar.

Tidningen Dagens Samhälle ringde runt till ledande politiker om det så kallade etableringsuppdraget. Budskapet från toppolitikerna i 26 av de 40 kommuner som tar emot allra flest flyktingar var tydligt: ”Vi skulle klara etableringen av flyktingar bättre än Arbetsförmedlingen.”

Bengt Sjöberg (M) i Töreboda konstaterar att det i kommunen har funnits ett stort missnöje med Arbetsförmedlingen och en frustration kring handläggningstiderna. I en intern skrivelse kallade socialchefen och barn- och utbildningschefen myndigheten för ”obegripligt passiv”.

– Det var en turbulent tid på Arbetsförmedlingens kontor i Mariestad med många nya handläggare. Det har blivit bättre nu men det tar fortfarande lång tid innan de tar sig an etableringsuppdraget. Vi får stå för uppehället till dess.

”Uppdaterad”

Något lokalt kontor finns inte längre på orten. Skylten på Östra Torggatan är nedtagen. Bengt Sjöberg konstaterar att myndigheten har abdikerat. Han påpekar dock att Törebodas arbetsmarknads- och utbildningscenter i dag har två handläggare från Arbetsförmedlingen stationerade hos sig under vissa dagar. Det ser han som positivt. Men sammantaget tror han att mottagandet skulle bli bättre om kommunen tog över etableringsuppdraget.

– Vi har en väldigt bra mottagningsenhet som är uppdaterad. Och vi har Kanalskolan som tar sig an sfi-uppdraget. Nästa steg är grundvux som vi kommer att starta i egen regi. Med etableringsuppdraget får vi en röd tråd i hela mottagandet.

Även Gullspångs kommun vill ta över etableringsuppdraget.

I Dagens Samhälle säger dock arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) att någon reform inte är aktuell just nu. Och Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg anser att kommunerna ska lägga energin på att bli bättre på sfi, komvux och skola för de nyanlända.

Tidningen Dagens Samhälle ringde runt till ledande politiker om det så kallade etableringsuppdraget. Budskapet från toppolitikerna i 26 av de 40 kommuner som tar emot allra flest flyktingar var tydligt: ”Vi skulle klara etableringen av flyktingar bättre än Arbetsförmedlingen.”

Bengt Sjöberg (M) i Töreboda konstaterar att det i kommunen har funnits ett stort missnöje med Arbetsförmedlingen och en frustration kring handläggningstiderna. I en intern skrivelse kallade socialchefen och barn- och utbildningschefen myndigheten för ”obegripligt passiv”.

– Det var en turbulent tid på Arbetsförmedlingens kontor i Mariestad med många nya handläggare. Det har blivit bättre nu men det tar fortfarande lång tid innan de tar sig an etableringsuppdraget. Vi får stå för uppehället till dess.

”Uppdaterad”

Något lokalt kontor finns inte längre på orten. Skylten på Östra Torggatan är nedtagen. Bengt Sjöberg konstaterar att myndigheten har abdikerat. Han påpekar dock att Törebodas arbetsmarknads- och utbildningscenter i dag har två handläggare från Arbetsförmedlingen stationerade hos sig under vissa dagar. Det ser han som positivt. Men sammantaget tror han att mottagandet skulle bli bättre om kommunen tog över etableringsuppdraget.

– Vi har en väldigt bra mottagningsenhet som är uppdaterad. Och vi har Kanalskolan som tar sig an sfi-uppdraget. Nästa steg är grundvux som vi kommer att starta i egen regi. Med etableringsuppdraget får vi en röd tråd i hela mottagandet.

Även Gullspångs kommun vill ta över etableringsuppdraget.

I Dagens Samhälle säger dock arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) att någon reform inte är aktuell just nu. Och Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg anser att kommunerna ska lägga energin på att bli bättre på sfi, komvux och skola för de nyanlända.

  • Jenny Allvin

Undersökningen

Dagens Samhälle kontaktade toppolitiker i de 40 kommuner med högst flyktingmottagande per 1 000 invånare.

Gullspångs och Töreboda kommuner tar emot 10,1 flyktingar per 1 000 invånare.

Antal personer i etableringsuppdraget i september månad var 66 (Gullspångs kommun) och 150 (Töreboda kommun).

Arbetslösheten ligger på 11,4 respektive 10 procent i åldern 18-64 år i kommunerna.

Källa: