28 okt 2015 14:38

28 okt 2015 14:38

Politiker utsatta i sociala medier

"Helt oacceptabelt"

Angelie Klingbergs familj fick ta emot grova hot på nätet. Enligt Brottsförebyggande rådets kartläggning är sociala medier en arena där politiker blir utsatta för trakasserier.

En av fem politiker utsattes under 2012 för brott eller liknande incidenter i samband med sitt förtroendeuppdrag. Det vanligaste var hot eller påhopp i sociala medier. Detta enligt kartläggningen av politikers utsatthet som Brottsförebyggande rådet, Brå, står bakom.

– Det är helt oacceptabelt. Man måste kunna ha ett engagemang och arbeta i utsatta yrken utan att behöva se sig om över axeln. Om hot och trakasserier har bidragit till ett beslut att lämna politiken är det fruktansvärt, säger Törebodas kommunchef Tommy Sandberg.

Han berättar att Töreboda var en av flera kommuner i Skaraborg som inför valet 2014 ordnade en aktivitet, riktad till förtroendevalda, om hot och våld.

– Klimatet har blivit hårdare i samhället. Vi vill göra allt vi kan för att de ska bli trygga i sin roll, säger Sandberg.

Få anmälde

19 procent av de 9 000 förtroendevalda som deltog i Brå:s undersökning hotades eller trakasserades på grund av sitt förtroendeuppdrag under 2012. Förhållandevis få förtroendevalda utsattes för våld, skadegörelse eller stöld (2,7 procent). Särskilt ovanligt var fysiskt våld mot person.

En av tre politiker som innehade en ordförandepost och hälften av heltidspolitikerna drabbades under 2012. Kvinnor med ordförandeposter var mer utsatta än män i samma position (37 respektive 28 procent). Även bland heltidspolitiker var kvinnor mer utsatta än män (59 respektive 45 procent).

Endast 17 procent av incidenterna polisanmäldes. Och en av fyra (25 procent) förtroendevalda valde att inte engagera sig eller uttala sig i en särskild politisk fråga efter hot, våld eller trakasserier.

Sveriges kommuner och landsting vill nu att en lag om hot mot demokratin införs. Att förtroendevalda får utstå hot och våld på grund av sitt politiska uppdrag är ett hot mot det demokratiska systemet på flera sätt, fastslår SKL. Dels kan det bli svårare att rekrytera och behålla politiker och dels kan det öppna samhället påverkas om för många skyddsåtgärder måste sättas in. I slutändan kan även den demokratiska beslutsprocessen påverkas.

En av fem politiker utsattes under 2012 för brott eller liknande incidenter i samband med sitt förtroendeuppdrag. Det vanligaste var hot eller påhopp i sociala medier. Detta enligt kartläggningen av politikers utsatthet som Brottsförebyggande rådet, Brå, står bakom.

– Det är helt oacceptabelt. Man måste kunna ha ett engagemang och arbeta i utsatta yrken utan att behöva se sig om över axeln. Om hot och trakasserier har bidragit till ett beslut att lämna politiken är det fruktansvärt, säger Törebodas kommunchef Tommy Sandberg.

Han berättar att Töreboda var en av flera kommuner i Skaraborg som inför valet 2014 ordnade en aktivitet, riktad till förtroendevalda, om hot och våld.

– Klimatet har blivit hårdare i samhället. Vi vill göra allt vi kan för att de ska bli trygga i sin roll, säger Sandberg.

Få anmälde

19 procent av de 9 000 förtroendevalda som deltog i Brå:s undersökning hotades eller trakasserades på grund av sitt förtroendeuppdrag under 2012. Förhållandevis få förtroendevalda utsattes för våld, skadegörelse eller stöld (2,7 procent). Särskilt ovanligt var fysiskt våld mot person.

En av tre politiker som innehade en ordförandepost och hälften av heltidspolitikerna drabbades under 2012. Kvinnor med ordförandeposter var mer utsatta än män i samma position (37 respektive 28 procent). Även bland heltidspolitiker var kvinnor mer utsatta än män (59 respektive 45 procent).

Endast 17 procent av incidenterna polisanmäldes. Och en av fyra (25 procent) förtroendevalda valde att inte engagera sig eller uttala sig i en särskild politisk fråga efter hot, våld eller trakasserier.

Sveriges kommuner och landsting vill nu att en lag om hot mot demokratin införs. Att förtroendevalda får utstå hot och våld på grund av sitt politiska uppdrag är ett hot mot det demokratiska systemet på flera sätt, fastslår SKL. Dels kan det bli svårare att rekrytera och behålla politiker och dels kan det öppna samhället påverkas om för många skyddsåtgärder måste sättas in. I slutändan kan även den demokratiska beslutsprocessen påverkas.

  • Jenny Allvin